• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Lubieńskie Stowarzyszenie Trzeźwości "Barka" wraz z Ośrodkiem Kultury zorganizowali rodzinny  piknik, na którym widzowie mogli wysłuchać i obejrzeć występy  wychowanków Ośrodka Kultury z Lubienia Kujawskiego oraz zaproszonych  wykonawców. Dzieci bawiły się w różnych grach i zabawach. Dorośli  skorzystali z darmowego pomiaru ciśnienia tętniczego, poziomu dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu,  badania poziomu cukru we krwi. Popularnością u dorosłych jak i dzieci cieszyły się alkogogle - symulujące nietrzeźwość.

Uczestnicy mogli skosztować domowego żurku, jogurtów i soków rozdawanych przez członków stowarzyszenia.

Na zakończenie,  specjalnie dla dzieci, strażacy zrobili krótki pokaz sprzętu strażackiego z kurtyną wodna w roli głównej.

Galeria Zdjęć --tutaj--

Z okazji święta województwa kujawsko-pomorskiego w minioną niedzielę w centrum miasteczka odbył się koncert carillonowy. Wykonawcą koncertu była toruńska kompozytorka i carillonistka - Magdalena Cynk. Koncert zgromadził liczna grupę słuchaczy, którzy mogli wysłuchać  atrakcyjny repertuar muzyczny, na nietypowym instrumencie jakim są dzwony.

Galeria Zdjęć --tutaj--

W dniu dzisiejszym Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz Skarbnik Wanda Mordzak podpisali w Toruniu umowę na dofinansowanie przebudowy drogi Gocław – Gole kwotą 148 tys. zł.  Pieniądze na dotację pochodzą z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i będą wykorzystane w 2015 roku. Przypomnijmy, że 3 czerwca bieżącego roku przekazano plac budowy Firmie Inżynieryjno-Drogowej DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka, która dokona przebudowy drogi gminnej nr 191424C Gocław-Gole w gminie Lubień Kujawski. Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę 335.076.11zł w terminie do 31.08.2015r.

W dniu 26 czerwca rozpoczął się sezon letni nad Jeziorem Lubieńskim. Nad bezpieczeństwem osób korzystających z miejsca wykorzystywanego do kąpieli czuwać będzie Włocławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Włocławka. Przed otwarciem sezonu zostało wykonane badanie wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku wydał ocenę bieżącą jakości wody i stwierdził, że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli jest przydatna do kąpieli.

Ocena bieżąca jakości wody

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów "Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów nie będących własnością Skarbu Państwa, a położonych na terenie gminy Lubień Kujawski na lata 2014-2023".

Treść obwieszczenia --tutaj--

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn "Zakup i dostawa ciągnika rolniczego dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim".

Załączniki do pobrania --tutaj--

 

Dnia 27 czerwca odbyło się oficjalne zakończenie sezonu Lubienianki. Piłkarze odebrali pamiątkowe medale za zdobycie mistrzostwa oraz indywidualne nagrody przyznawane przez zarząd klubu. Gośćmi specjalnymi sobotniego spotkania byli: Marek Wiliński - Burmistrz Lubienia Kujawskiego, Marek Małachowski - Przewodniczący Rady Miejskiej, członkowie rady miejskiej, zarząd oraz sponsorzy klubu. Podczas spotkania p. Marek Wiliński zaprezentował oraz przekazał stroje w których Lubienianka rozgrywać będzie swój debiutancki sezon w A - klasie.

Zdjęcia na stronie KS Lubienianka --tutaj--

W dniu 30 czerwca 2015 roku upływa termin składania zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych. Zgłoszenia przyjmowane są w pokoju nr 14 Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 30.06.2015 r. (wtorek) o godzinie 800 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: zabezpieczenie imprez.

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam