• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 

W dniach 20 – 22 marca odbyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach: Szewo, Dziankowo, Beszyn i Gole.

Sołtysem Sołectwa Szewo wybrano Pana Andrzeja Jędrusiaka, członkami Rady Sołeckiej zostali Pan Jabłoński Mariusz i Pan Barański Kazimierz.

Sołtysem Sołectwa Dziankowo wybrano Pana Jacka Glonka, członkami Rady Sołeckiej zostali Pani Gabriela Mordzak i Pan Tomasz Żółtowłos.

Sołtysem Sołectwa Beszyn wybrano Pana Andrzeja Sierakowskiego, członkami Rady Sołeckiej zostały Pani Dębczak Bogusława i Pani Chrząstek Wanda.

Sołtysem Sołectwa Gole został Pan Grzegorz Mikołajewski, członkami Rady Sołeckiej zostali Pan Jarosław Woźniak i Pan Jan Piwiński.

 

Osoby zainteresowane budową przydomowej oczyszczalni ścieków obowiązane są składać podania wraz z oświadczeniami współwłaścicieli wyrażającymi zgodę na budowę. Wymienione dokumenty należy składać do sekretariatu w Urzędzie Miejskim w  Lubieniu Kujawskim, w terminie do dnia 14 kwietnia 2015 roku.

Oświadczenie do pobrania

W dniu 18 marca 2015 r. odbyły się pierwsze wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwie Wola Olszowa. Na Sołtysa ponownie wybrano Pana Mariusza Żakowieckiego. Do Rady Sołeckiej Panią Annę Wróblewską i Panią Sylwię Sierakowską. 

W dniu dzisiejszym Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2016. Aby sołectwo otrzymało te fundusze, rada musiała podjąć uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego do 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym wydatkowane beda środki. O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują oczywiście mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Jednak po spotkaniu z sołtysami ustaliliśmy, że będziemy zachęcać aby sołectwa w 2016 środki z funduszu sołeckiego przeznaczyły na drogi (np. zakup kamienia). Zachętą do wyodrębniania funduszu sołeckiego jest możliwość otrzymania zwrotu części poniesionych wydatków z budżetu państwa - nawet do 40%.

Już w czwartek, 19 marca 2015 Cyrk Maska zaprasza mieszkańców Lubienia Kujawskiego - dzieci, młodzież i dorosłych na barwne widowisko cyrkowe!

W programie między innymi: pokazy iluzji, latające bumerangi, żonglerka diabolo, wesoły klaun a także węże, kogut, gołębie, tchórzofretki, pieski, strongman. Tylko w naszym Cyrku - MAŁPY !

Ceny biletów: dzieci 10 zł młodzież 15 zł dorośli 20 zł

Loża: TYLKO 5 zł do każdego biletu!

Lubień Kujawski - barwne WIDOWISKO 2015 Cyrku Maska odbędzie się już 19 marca 2015 roku (czwartek). Przedstawienie rozpocznie się o godzinie 17:00. Cyrkowy namiot stanie na placu przy Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim .

Oferujemy także noski klauna, świecące gadżety, balony a także watę cukrową, słodycze czy popcorn!

Spędź ten czas razem z nami!

Więcej informacji na fan page Cyrku Maska: https://www.facebook.com/CyrkMaska?fref=ts

Serdecznie zapraszamy! Cyrk Maska

Przetarg na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski został ogłoszony.

Więcej Informacji!

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 20.03.2015 r. (piątek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: ochrona środowiska terenów wiejskich – zbiórka surowców wtórnych (folie, opony itd.)

 

Przewodniczący

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Matusiak Andrzej

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w Stępce, gmina Lubień Kujawski na okres 3 lat.

Lp. Nr. Działki Powierzchnia w m2 Położenie Kwota wadium w zł Przeznaczenie
1 165/1LP 72m2 Stępka 60,00zł Lokal użytkowy-gastronomiczny

Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2015 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, przy ul. Wojska Polskiego 29. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim nr 03 9557 1029 0000 3186 2000 0005 do dnia 10 kwietnia 2015 r. 

 

Więcej Informacji

Gmina Lubień Kujawski informuje mieszkańców miejscowości Kaliska, Gole o możliwości przyłączenia nieruchomości do nowo wybudowanej gminnej sieci kanalizacyjnej.

Przyłączenie nieruchomości do sieci wykonuje osoba zainteresowana na własny koszt po zgłoszeniu i uzgodnieniu tego przedsięwzięcia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim.

Osoba do kontaktu: Henryk Komorowski, tel: 602-232-991