• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

fds 800x435W dniu 6 grudnia b.r. w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kaczawka. W uroczystości podpisania umowy uczestniczyli Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Małachowski, Skarbnik Wanda Mordzak oraz przedstawiciel wykonawcy firmy DROGBUD Michał Podralski. Zadanie o wartości 669 tys. zł. obejmuje przebudowę w/w drogi gminnej o łącznej długości prawie 1 km. Inwestycja jest przewidziana do współfinansowania środkami z budżetu państwa w ramach Funduszu dróg samorządowych – edycja 2019 w wysokości 50% wydatków.

20191206 100002

komisjaDnia 20 grudnia 2019 roku (piątek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

I. SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XIII Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XII Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II. SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2020 – 2036.
 2. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2020 rok
 3. Uchwała w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla samorządowego zakładu budżetowego
 4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2036.
 5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 6. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych dla których zarządcą jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 7. Uchwała w sprawie  przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy na rok 2020.
 8. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 9. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

Rys.3 PZT page 001Biuro projektów Budowlanych z Bydgoszczy na zlecenie Gminy Lubień Kujawski opracowało dokumentację projektową oraz uzyskało decyzję realizacyjną w trybie specustawy drogowej na realizację zadania polegającego na rozbudowie ulicy Pogodnej oraz Szkolnej wraz z budową parkingu przy cmentarzu w Lubieniu Kujawskim. W ramach opracowanej dokumentacji i uzyskanej decyzji gmina przejmie część nieruchomości prywatnych pod drogę oraz parking wraz z łącznikiem ulicy Pogodnej oraz Szkolnej. Realizację zadania planuje się w latach 2020 -2021.

75540039 1216499685199969 6221648818501320704 oW dniu 10 listopada br. w Brnie w Czechach odbył się drugi World Children Traditional Karate Championship. Wśród licznych delegacji klubów i ponad 1200 zawodników swój udział zaznaczyli zawodnicy Klubu Karate Tradycyjnego Zanshin z Lubienia Kujawskiego. Zawodnikom  na co dzień trenującym pod okiem trenera Tomasza Mojzyka udało się zdobyć:

 

Aleksander Wawrzyniak złoty medal w kumite

Nadia Martyka złoty medal w kata

Adrian Kosmalski srebrny medal w kata

Jakub Orczyk srebrny medal w kata

Adam Duklas brązowy medal w kata

 

Pozostałe wyniki:

Piotr Karbowski 4 m w kata i 4 m w kumite

Mateusz Rakowski 5 w kata i 5 w kumite

Michał Rykaczewski 6 w kata

Jan Molewski 7 m w kumite

Adrian Kosmalski 7 m w kumite

Nadia Martyka 9 w kumite

Stanisław Molewski 13 m w kata

Aleksander Wawrzyniak 11 m w kata

Aleksander Krajewski 16 m w kata

Jakub Wołoszyn 17m w kata

Helena Seklecka 9 w kata 8 w kumite

Julia Skalska eliminacje

Gabriela Jędrusiak eliminacje

Nadia Szcześniewska eliminacje

 

Gratulujemy!!!

 

received 1139561569580871

plakat Paka dla zwierzaka page 0001

komisjaoPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 05.12.2019r. (czwartek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka:zaopiniowanie projektu budżetu na 2020 rok.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wojciechowska Elżbieta

20191130 112747Rozpoczęto pierwsze prace przy gazyfikacji strefy przemysłowej w Lubieniu Kujawskim. Prace związane z gazyfikacją realizuje firma Novatek Polska Sp. z o.o., która w bieżącym roku zakupiła nieruchomość gruntową w obszarze strefy z przeznaczeniem pod budowę stacji redystrybucji gazu. Rozpoczęte prace to pierwszy krok w kierunku gazyfikacji obszaru inwestycyjnego oraz miasta Lubień Kujawski. Firma zgodnie z planami rozpoczęła budowę sieci gazowej jeszcze w bieżącym roku. Siec gazowa docelowo obejmie obszar byłego lotniska oraz miasto Lubień Kujawski. Pierwszą firmą w strefie przemysłowej, do której wykonywane jest właśnie przyłącze gazowe jest firma POLMAIS Sp. j..

p