• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

93W dniu 22 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazło się 65 projektów na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy ponad 57 mln. zł. Wśród zadań które mają otrzymać unijną dotacje jest projekt Gminy Lubień Kujawski dotyczący budowy nowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska (lotnisko) z kwotą wsparcia 1.43 mln. zł. Nowa stacja uzdatniania wody miałaby powstać w latach 2021-2022 i pozwoliłaby uniknąć problemów z okresowym niedoborem wody w okresie letnim ale także zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę w związku z rozwojem zakładów produkcyjnych oraz terenów mieszkaniowych na terenie lotniska.

83764568 471943890393736 2154681991713259520 oW dniu 21 stycznia 2019r. na okoliczność przypadającego święta Babci i Dziadka, dzieci z grupy starszaków spędzili z seniorami uczęszczającymi do Domu Senior+ w Lubieniu Kujawskim. Nasi „dziadkowie” z wielką radością przywitali dzieci. Na samym początku nasi milusińscy odśpiewali zgromadzonym babciom i dziadkom „sto lat”. W trakcje wizyty w Domu Senior+ dzieci wraz z seniorami śpiewali piosenki, czytali książki, rozmawiali, bawili się sensorycznymi piłkami, układaliśmy puzzle i wieże z klocków. Dzieci wręczyły naszym sąsiadom laurki, które przygotowały wraz z opiekunkami. W ramach podziękowań seniorzy przygotowali słodki poczęstunek oraz drobny upominek. Jeszcze raz życzymy wszystkim babciom i dziadkom wszystkiego najlepszego!

Galeria zdjęć na stronie FB Żłobka Samorządowego w Lubieniu Kujawskim --tutaj--

kran wodaZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuję, iż w dniu 21 stycznia 2020 r. (tj. wtorek) od godz. 08:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla zakładów produkcyjnych i usługowych, oraz dla odbiorców indywidualnych na terenie miasta Lubień Kujawski oraz miejscowości: Kaliska, Gole, Kamienna.

Przepraszamy za ew. utrudnienia.

6cd277a027203314bcf606c5f07b08b3Pary małżeńskie, które w tym roku obchodzą Jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego oraz te, które obchodziły swój jubileusz w latach wcześniejszych i chciałyby otrzymać od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medal za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, tel. 54 2844332. W tym roku jubileusz 50-lecia obchodzą pary, które związek małżeński zawarły w 1970 roku.

Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów mających miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Lubień Kujawski. Z wnioskiem mogą wystąpić sami Jubilaci lub osoby im najbliższe.

Przy zgłaszaniu par należy podać imiona i nazwiska małżonków oraz datę i miejsce zawarcia małżeństwa.

azbestUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuje, że istnieje możliwość złożenia w 2020 roku wniosku o dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski. Dotacja pokrywa 100% kosztów  demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje wykonania nowego pokrycia dachu. Środki dotacji pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim w pokoju nr 18 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Wniosek do pobrania --tutaj--

ogłoszenie

Ulotka Robert

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 17.01.2019 r. (piątek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 16.01.2020 r. (czwartek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

komisja

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 15.01.2020 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.  

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Kosmalski Jacek