• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

20190717 073013Kończymy prace budowlane związane z przebudową dróg gminnych w miejscowościach Modlibórz, Modliborek, Bilno, Szewo i Gagowy. Umowny termin zakończenia prac to 3 października br. natomiast wykonawca deklaruje gotowość do odbioru na koniec lipca br. a więc ponad 2 miesiące przed czasem. Wykonawcą prac jest firma DROGTOM z Włocławka. Inwestycja obejmuje przebudowę w/w dróg gminnych o łącznej długości ponad 8 km wraz z budową chodnika wzdłuż drogi Bilno - Modlibórz. Inwestycja o wartości 5.3 mln. zł. jest dofinansowana środkami z budżetu państwa w wysokości 2.3 mln. zł.

Dwór w Lubieniu Kujawskim, po remoncie znowu tętni życiem. 14 lipca uroczyście otwarto żłobek samorządowy ,,Dworkowe skrzaty” i Dzienny Dom „Senior +”.  Towarzyszył temu wydarzeniu „Piknik familijny” w parku podworskim. 

Gości witali burmistrz  Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński, przewodniczący Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Marek Małachowski. Burmistrz dziękował wszystkim tym, którzy w sposób szczególny przyczyniły się do powstania otwieranych instytucji, a lista osób była długa.

To wspólnie z radnymi podczas wielu rozmów dwa lata temu tworzyliśmy koncepcję dzisiejszego żłobka i domu seniora – mówi burmistrz Marek Wiiński. -  Wypracowane przez nas pomysły przelewne były zgodnie w podejmowane uchwały. Ojcem chrzestnym otwieranego domu dla seniorów jest   Zygmunt Wierzowiecki, przewodniczący rady powiatu. 

Łącznie na utworzenie żłobka i domu seniora otrzymaliśmy z rządowych programów maluch plus oraz senior plus 900 tys. zł. W bieżącym roku dostaliśmy dodatkowe 70 tys. zł na funkcjonowanie domu seniora. A wiec łącznie 970 tys. dotacji. Ponadto marszałek  województwa kujawsko pomorskiego przyznał  unijną dotację na funkcjonowanie żłobka w wysokości  700 tys. zł, która  pozwoli na funkcjonowanie obiektu przez dwa lata bez konieczności ponoszenia opłat przez rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. Powiat Włocławski przekazał gminie  300 tys. zł na utworzenie domu seniora.

Wśród gości byli: senator Józef Łyczak, poseł Joanna Borowiak, Sławomir Kopyść – członek zarządu województwa, wicestarosta Jan Ambrożewicz, Zygmunt Wierzowiecki – przewodniczący rady powiatu, radny powiatu  Bogdan Domżalski, Dorota Beger –reprezentująca wojewodę, przewodniczący rady miejskiej Marek Małachowski, wraz z radnymi, sołtysi, pracownicy urzędu.

Najpierw goście obejrzeli tańce dzieci podopiecznych  Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przygotowanych przez Marikę Orłowską,  pokaz karate tradycyjnego w wykonaniu dzieci i młodzieży z Klubu ZANSHIN oraz wysłuchali krótkiego koncertu zespół „Harmonia”.

Tradycyjnie, przed wejściem do odnowionego i przystosowanego do nowych potrzeb dawnego dworu   przecięto czerwoną wstęgę. Dokonali tego zaproszeni goście wraz z burmistrzem i przewodniczącym rady miejskiej.   

W placówce  jest przygotowanych 30 miejsc dla maluchów, a na razie zapisanych mamy  23 dzieci – mówi - Dawid Ciemski, dyrektor samorządowego żłobka ,,Dworkowe skrzaty”. -  Na jego potrzeby została zaadaptowana część internatowa w budynku po byłym domu dziecka. Mamy dwie sale zabaw dla dzieci.

Dzienny Dom „Senior +” będzie zarządzany przez Ośrodek Pomocy Społecznej kierowany przez Annę Kilichowską.  Ośrodek też będzie mieścił się  w odnowionym obiekcie. Opieką objętych zostanie 30 seniorów powyżej 60 roku życia.

Galeria zdjęć dostępna --tutaj--


Auto tekstu: Jolanta Pijaczyńska / kujawy.media.pl

 

20190715 111344Trwają prace budowlane związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim. Aktualnie wykonano wykop pod budowę nowego zbiornika buforowego na wody ściekowe o poj. 250 m3. Ponadto w ramach zadania planowana jest budowa nowego stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków, remont osadników oraz węzła odwodnienia osadu nadmiernego. Wykonawcą prac jest Zakład Remontowo-Budowlany „TOM-BUD” S.C. Krzysztof Tomczyk z Brudzenia Dużego. Inwestycja o wartości 2 mln zł. jest współfinansowana w kwocie 700 tys. zł. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

komisjaPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 18.07.2019 r. (czwartek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: rozpatrzenie pism mieszkańców i sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Kosmalski Jacek

 

komisjaoPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 16.07.2019r. (wtorek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: zaopiniowanie wniosków stypendialnych.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wojciechowska Elżbieta

plakat Piknik Familijny

W odpowiedzi na zaproszenie Ministra Środowiska – Henryka Kowalczyka, pierwsze gminy z naszego województwa wyraziły chęć podjęcia współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i aktywnego włączenia się w realizację Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. To ukłon w stronę przyszłych beneficjentów, którzy już w najbliższym czasie będą mogli uzyskać poradę, wypełnić wniosek oraz złożyć dokumenty w swojej gminie bez potrzeby wyjazdu do Torunia. Pracownicy gmin będą również dokonywać oceny wniosków, co w znacznym stopniu usprawni proces wnioskowania.

 

Ireneusz Stachowiak wyraził wdzięczność za chęć współpracy ze strony gmin:
„Jestem przekonany, że wspólna realizacja programu przez nasze jednostki zdecydowanie korzystnie wpłynie na wzrost ilości składanych wniosków z terenu Państwa gminy. Jednocześnie nie mam wątpliwości, że spotka się ona z dobrym przyjęciem mieszkańców Państwa gminy, ponieważ będą mieli zapewnioną pomoc w wypełnianiu wniosków na terenie miejsca swojego zamieszkania i tym samym wzrośnie zainteresowanie Programem. Nasze wspólne działanie niewątpliwie przełoży się na poprawę jakości powietrza w regionie oraz komfort życia mieszkańców.”

Wczoraj i dziś włodarze dwunastu pierwszych gmin podpisali z Prezesem Zarządu Ireneuszem Stachowiakiem porozumienie dotyczące współpracy. Wśród nich znaleźli się burmistrzowie i wójtowie następujących gmin:

- Tomasz Chymkowski – Burmistrz Miasta Brześć Kujawski

- Błażej Łabędzki – Wójt Gminy Gąsawa 

- Eugeniusz Gołembiewski – Burmistrz Miasta Kowal 

- Daniel Kożuch – Wójt Gminy Śliwice

- Szymon Zalewski – Wójt Gminy Świedziebnia

- Krzysztof  Dąbkowski – Wójt Gminy Tłuchowo

- Marek Wiliński – Burmistrz Lubienia Kujawskiego

- Wojciech Oskwarek – Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka

- Tomasz Krasicki – Wójt Gminy Czernikowo

- Jacek Duma – Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo

- Piotr Kalamon – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

- Krzysztof Czarnecki – Wójt Gminy Wielka Nieszawka

- Roman Nowakowski – Wójt Gminy Choceń

 

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 11.07.2019 r. (czwartek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: niekorzystne zjawisko atmosferyczne – susza 2019.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

DSC 3060W dniu 8 lipca br. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy Wojewoda Kujawsko – Pomorski Mikołaj Bogdanowicz podpisał z przedstawicielami 34 jednostek samorządu terytorialnego umowy na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.Wśród podpisywanych umów była umowa dofinansowania środkami budżetu państwa zadania dotyczącego przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Modlibórz, Modliborek, Bilno, Szewo i Gagowy z Gminy Lubień Kujawski. Umowę z Wojewodą podpisywali Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz ­Skarbnik Wanda Mordzak Zadanie obejmuje przebudowę w/w dróg gminnych o łącznej długości ponad 8 km wraz z budową chodnika wzdłuż drogi Bilno - Modlibórz. Inwestycja o wartości 5.3 mln. zł. jest dofinansowana środkami z budżetu państwa w wysokości 2.3 mln. zł. Zadanie jest jednym z największych w Województwie Kujawsko - Pomorskim, na jakie gmina uzyskała wsparcie zarówno pod względem kwoty przyznanego przez Wojewodę dofinansowania jak i zakresu prac. W chwili obecnej zadanie jest już przez gminę realizowane a jego zakończenie zaplanowano na październik br.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Lubień Kujawski złożyła w bieżącym roku nowe wnioski na przebudowę kolejnych dwóch dróg w miejscowościach Kaczawka oraz Kaliska. Aktualnie czekamy za rozstrzygnięciem naboru w/w wniosków.

WFOŚiGWWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

 

 

 

1. Dofinansowanie w postaci dotacji udzielane będzie na zakup:

• wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
• środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów;


2. O dotację wnioskować mogą posiadacze użytków rolnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha. 

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego, z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.
Wypełniony i podpisany formularz wniosku, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu naboru wniosków, wraz  ze wskazanymi w nim załącznikami, należy złożyć  w terminie od  15.07.2019 r. do 31.12.2019 r.  do 

Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa 
w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy (OSChR),
ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 85-900 Bydgoszcz, I piętro, pokój 53B.
Godziny przyjmowania wniosków 7:00-14:00.

Zasady naboru wniosków, ich weryfikacji i realizacji określa Regulamin naboru wniosków.

Dokumenty do pobrania dla posiadaczy użytków rolnych zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania:
1. Programu Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.
2. Regulaminu naboru wniosków wraz z załącznikami:
a) Wniosek o wsparcie wapnowania gleb (zał. nr 1),
b) Instrukcja wypełniania wniosku (zał. nr 2),
c) Dokumenty dotyczące pomocy de minimis (zał. nr 3),

Osoby do kontaktu:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

•tel. 56 62 12 356