• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Prace związane z budową miejsca ogniskowego przy jeziorze Lubieńskim zbliżają się ku końcowi. Projekt, realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, którego członkiem jest również Nasza Gmina, przewidywał wykonanie obiektu małej infrastruktury z miejscem ogniskowym.

 

Celem przedsięwzięcia jest promocja Lokalnych Grup Rybackich z województwa kujawsko-pomorskiego oraz rozwój obszaru LGR poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej.

Operacja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo, realizowane w ramach Środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na rok 2014.

Udział środków finansowych pochodzących z UE w operacji: 103.369,33

Udział środków finansowych krajowych w operacji: 34.456,45 

Galeria Zdjęć --tutaj--

Gmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg, którego przedmiotem jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiktorowo. Odcinek drogi ok 1,5 km zlokalizowany jest na terenie gminy Lubień Kujawski, mający swój początek w km 0+000, którą stanowi krawędź nawierzchni drogi gminnej Wiktorowo - Błędowo nr 190 401 klasy L, natomiast koniec to km 1+455 projektowanego odcinka. Droga wypełnia pas drogowy ciągu drogi gminnej na odcinku 1455.00 m. Zapewnia dojazd do posesji, terenów zlokalizowanych wzdłuż tej drogi. Jest odcinkiem ciągu drogowego przebiegającego istniejącym śladem drogi gruntowej. Zadanie ma być zrealizowane do 31 sierpnia 2015 roku.

Więcej informacji --tutaj--

W piątek, 24 kwietnia 2015 roku o godz.14 w sali OSP w Lubieniu Kujawskim odbyło się uroczyste spotkanie par małżeńskich uhonorowanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

 

 

 

W uroczystości udział wzięli:

Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Marek Małachowski,

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Włocławskiego Zygmunt Wierzowiecki,

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Jolanta Grauman,

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Kołodziejska.

 

Złote Gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku małżeńskiego i zbudowania rodziny. W dowód uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny Burmistrz Lubienia Kujawskiego w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył medalami:

Państwa Sabinę i Ryszarda Mularskich

Państwa Stefanię i Władysława Krajewskich

Państwa Kazimierę i Edwarda Lewandowskich

Państwa Halinę i Romualda Grabowskich

Państwa Mariannę i Henryka Pawłowskich

Państwa Janinę i Stanisława Tylczyńskich

Państwa Czesławę i Władysława Górda

Państwa Annę i Jana Wiśniewskich

 

Występ artystyczny dla Jubilatów przygotowany został przez Bibliotekę Publiczną w Lubieniu Kujawskim oraz świetlicę środowiskową w Kamiennej.

Jubilatom gratulujemy tak długiego stażu małżeńskiego i życzymy kolejnych długich lat spędzonych razem.

 

Aby obejrzeć galerię kliknij --tutaj--

Dnia 27.04.2015r. Zostały otwarte oferty w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy przebudowy drogi gminnej Gocław – Gole. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej o długości 1,185 KM. Wykonawca oprócz warstw konstrukcyjnych drogi wykona również zjazdy do gospodarstw oraz zjazdy polne.

 

Ceny złożonych ofert kształtują się od 332.010,11 zł do 358.195,73 zł

Przewidywany termin wykonania prac to 31.08.2015r.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 28.04.2015 r. (wtorek) o godzinie 11:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: dowóz dzieci do szkół.

 

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 27.04.2015 r. (poniedziałek) o godzinie 9:45 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: udzielenie / nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Woźniak Jarosław

Znamy wyniki przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości w Stępce, gmina Lubień Kujawski na okres 3 lat. Zwycięzcą przetargu przeprowadzonego w dniu 23 kwietnia 2015r. został Pan Bartosz Wojciechowski. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to 60,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego - gastronomicznego. 

Ogromnym sukcesem zakończyła się rekrutacja na XXI Sesje Sejmu Dzieci i Młodzieży. Pierwsza sesja odbyła się w 1994 r. Od tego czasu zbiera on się co roku 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Sejm Dzieci i Młodzieży organizowany jest przez Kancelarię Sejmu RP przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Więcej Informacji --tutaj--

W dniu 22 kwietnia 2015 roku odbyło się zebranie Miejskie Miasta Lubień Kujawski mające na celu wybór Przewodniczącego i Rady Samorządu Mieszkańców, które to spotkanie zakończyło cykl tzw. spotkań wyborczych sołtysów. Tym samym znamy już wszystkie nazwiska sołtysów oraz składy rad sołeckich kadencji 2015 – 2019. Średnia frekwencja wyborcza w gminie wyniosła 21.91%. Najwyższą frekwencję odnotowano w sołectwie Błędowo tj. 51,58% natomiast najniższą w sołectwie Kaliska tj. 6,29%. Na szczególną uwagę zasługuje zainteresowanie, jakim cieszyło się zebranie Miejskie Miasta Lubień Kujawski, w którym udział brało prawie 180 osób.

Galeria zdjęć ze spotkania w dniu 22 kwietnia 2015 roku --tutaj--

Wykaz Sołtysów oraz Przewodniczącego Rady Samorządu Mieszkańców --tutaj--

Skład Rad Sołeckich oraz Rady Samorządu Mieszkańców --tutaj--