• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

OSA
Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki naboru drugiej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Wśród pozytywnie ocenionych wniosków, którym przyznano dofinansowanie są dwa projekty Gminy Lubień Kujawski zakładające realizację w miejscowościach Kaliskach oraz Stępka dwóch zadań inwestycyjnych dotyczących budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Kwota przyznanej dotacji wynosi, 100 tys. zł. i stanowi 50% szacunkowej wartości zadań. Otwarte Strefy Aktywności (OSA) mają być wykonane w wariantach rozszerzonych z myślą o seniorach i najmłodszych. Każdy zestaw obejmuje siłownie plenerową, strefę relaksu oraz sprawnościowy plac zabaw.
 
Więcej o Otwartych Strefach Aktywności (OSA) w załączonym filmie poniżej:

PRZERWA W DOSTAWIE WODY 23.05.2019R

60462767 422126565234195 7087536460420612096 n

senior plus logoInformujemy, że od 20 maja  do 29 maja 2019 r. trwać będzie nabór deklaracji od osób zainteresowanych udziałem w zajęciach realizowanych przez Dzienny Dom "Senior+", który już w najbliższych tygodniach rozpocznie działalność w Lubieniu Kujawskim.

Placówka zlokalizowana w Lubieniu Kujawskim przy ul. 1 Maja 44 dysponuje 30 miejscami, przeznaczonymi dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców Miasta i Gminy Lubień Kujawski powyżej 60 roku życia, którzy ze względu na wiek, niepełnosprawność wymagają wsparcia w codziennym życiu.

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+” obejmuje w szczególności:

 • jeden gorący posiłek;
 • zajęcia o charakterze edukacyjnym i kulturalnym oraz terapię zajęciową;
 • zajęcia w zakresie aktywności ruchowej;
 • spotkania o charakterze integracyjnym i międzypokoleniowym.

Placówka funkcjonować będzie w  dni powszednie, od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie. W razie konieczności zapewniony będzie transport do i z placówki. Korzystanie z usług Domu jest odpłatne. Wysokość opłat za pobyt ustalana jest w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych, na zasadach określonych przez Radę Miejską Lubienia Kujawskiego w uchwale nr VII/43/2019   z dnia20 maja 2019 r.  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Lubieniu Kujawskim.

Osoby zainteresowanie udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu „Senior+” w Lubieniu Kujawskim  zapraszamy do składania „deklaracji uczestnictwa” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim  przy ul. Wojska Polskiego 29, w godz. 7.30 – 14.00 w terminie od  20 maja 2019 r. do 29 maja 2019 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ośrodek Pomocy Społecznej – Senior+.

 

Przerwa w dostawie wody w dniu 22.05.2019

piknik

Przerwa w dost. wody w dn. 2056365

logotyp new

W związku z tym, że Gmina Lubień Kujawski uczestniczy w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zaprasza serdecznie wszystkich mieszkańców gminy, powyżej 25 roku życia na bezpłatne szkolenia.

Nabór uczestników szkoleń prowadzony będzie od 20 maja 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.

Komplet dokumentów należy składać w sekretariacie.

Wzory dokumentów należy pobrać i wydrukować ze strony podanej na końcu artykułu lub odebrać w sekretariacie.

Ilość miejsc ograniczona – 288 (24 szkolenia po 12 osób).

Szkolenia będą przeprowadzane przez wykwalifikowanych instruktorów, zarówno na poziomie podstawowym jak i bardziej zaawansowanym. Pojedyncze szkolenie będzie trwać 16 godzin. W ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. W trakcie nauki przewidujemy przerwy kawowe i lunchowe.

Więcej informacji na specjalnej stronie dot. Projektu pod adresem: www.lubienkujawski.pl/szkolenia lub klikając baner umieszczony w prawej części strony.

sołtysZ dniem 2 kwietnia br. na terenie gminy Lubień Kujawski rozpoczęły się wybory Sołtysów oraz Rad Sołeckich kadencji 2019 – 2023. Wybory odbywały się na podstawie zarządzenia burmistrza i potrwały do 10 maja br. Tegoroczne wybory odbywały się w oparciu o nowe statuty sołectw uchwalone w bieżącym roku przez Rade Miejską w Lubieniu Kujawskim. Nowe statuty przewidują zaktualizowane regulacje prawne jak np. wydłużoną 5 letnią kadencję analogicznie jak w przypadku władz samorządowych. Poniżej publikujemy informacje o wybranych Sołtysach oraz Radach Sołeckich kadencji 2019 – 2023.