• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

sołtysZ dniem 2 kwietnia br. na terenie gminy Lubień Kujawski rozpoczęły się wybory Sołtysów oraz Rad Sołeckich kadencji 2019 – 2023. Wybory odbywały się na podstawie zarządzenia burmistrza i potrwały do 10 maja br. Tegoroczne wybory odbywały się w oparciu o nowe statuty sołectw uchwalone w bieżącym roku przez Rade Miejską w Lubieniu Kujawskim. Nowe statuty przewidują zaktualizowane regulacje prawne jak np. wydłużoną 5 letnią kadencję analogicznie jak w przypadku władz samorządowych. Poniżej publikujemy informacje o wybranych Sołtysach oraz Radach Sołeckich kadencji 2019 – 2023. 

komisjaoDnia 20 maja 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie VII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

I. SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie VII Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej VI Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II. SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2027.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 3. Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Lubień Kujawski na 2019 roku.
 4. Uchwała w sprawie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.
 5. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 6. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
 7. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2020.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski i udzielenia bonifikaty.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski.
 11. Uchwała w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu Miasta Lubień Kujawski.
 12. Uchwała w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Lubień Kujawski.
 13. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 14. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 14.05.2019 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

20190509 123325 CopyNa ukończeniu są prace związane z przebudową dróg gminnych w miejscowościach Narty, Nowa Wieś i Katy. Łącznie w ramach inwestycji przebudowanych zostało ponad 3 km dróg łączących w/w wsie z drogą powiatowa Lubień Kujawski – Kąty. Wykonawcą prac jest firma DROGTOM z Włocławka. W ramach zadania wykonana została już na całym odcinku nawierzchnia asfaltowa wraz z utwardzeniem poboczy z kruszywa a obecnie wykonawca przystąpił do układania odcinka chodnika od drogi powiatowej do remizy OSP w Morzycach. Na zdjęciu burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński wraz z Radnym Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Mirosławem Gawłowskim podczas wizytacji placu budowy.

IMG 5265 wynikDobiegają końca prace wykończeniowe w części internatowej budynku po byłym domu dziecka przeznaczonym na Żłobek Samorządowy w Lubieniu Kujawskim. Wszystko wskazuje na to, że dzieci przyjdą do nowej placówki już na początku czerwca. Zakończone zostały prace związane z przystosowaniem pomieszczeń pełniących funkcje sal zabaw, zaplecza kuchennego, gabinetu pielęgniarskiego oraz administracyjno - gospodarczego. Obiekt będzie gotowy do użytku po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń od Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Staży Pożarnej oraz Nadzoru Budowlanego. Żłobek jest w stanie zapewnić opiekę nad trzydziestoma dzieci. Dotychczas chęć posłania dziecka do Żłobka zgłosiło już dwudziestu pięciu rodziców. Żłobek będzie czynny w dni robocze godzinach 6:30-16:30. Udział dziecka w żłobku będzie bezpłatny za wyjątkiem ponoszenia kosztów wyżywienia dziecka w wysokości 10 zł. dziennie. Jak wyglądają pomieszczenia Żłobka Samorządowego pokazują zdjęcia zamieszczone poniżej.

Galeria zdjęć --tutaj--

 

10b0 gmina 3d p nl 600W dniu 7 maja br. firma Novatek Polska Sp. z o.o. w przetargu nieograniczonym dokonała zakupu nieruchomości gruntowej w obszarze strefy przemysłowej w Lubieniu Kujawskim z przeznaczeniem pod budowę stacji redystrybucji gazu. Jest to pierwszy krok w kierunku gazyfikacji strefy przemysłowej oraz Miasta Lubień Kujawski. Firma planuje rozpoczęcie budowy stacji redystrybucji gazu oraz sieci gazowej jeszcze w bieżącym roku. Siec gazowa obejmie obszar strefy przemysłowej oraz Miasto Lubień Kujawski. Novatek – jest największym rosyjskim niezależnym producentem gazu ziemnego i drugim, co do wielkości w ogólnej produkcji gazu po holdingu Gazprom. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1994 roku i było pierwotnie znane, jako Novafininvest. W najbliższym czasie planuje się rozpoczęcie kampanii informacyjnej dotyczącej zasad przyłączeń do sieci gazowej. Gmina rozważa również możliwość wprowadzenia w przyszłym roku dofinansowań do wymiany piecy na gazowe.

Więcej o gazie Novatek Polska Sp. z o.o. --tutaj--

IMG 20190427 151525

W dniu 27 kwietnia 2019 r. na sali sportowej w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim rozegrany został Gminny Turniej Piłki Siatkowej. Zgłoszone zespoły walczyły o Puchary ufundowane przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego. Zespoły grały w systemie każdy z każdym. Losy 1 miejsca ważyły się do ostatniego meczu. Po bardzo wyrównanym meczu między zespołami Sziszka Team – Samorządowcy, który zakończył się wynikiem 0:2 (20:21; 20:21) to drużyna Samorządowców cieszyła się z 1 miejsca w turnieju. Drugie miejsce przypadło zespołowi Mikam Team, który w 2018 roku stał na 1 miejscu turnieju o Puchar Burmistrza Lubienia Kujawskiego. Trzecie miejsce zajęli siatkarze Sziszka Team, a czwarte zespół z Kłóbki.

Dziękujemy bardzo wszystkim zespołom za wspaniała walkę na boisku, kibicom za gorący doping oraz organizatorom KS Lubienianka, ZPO Lubień Kujawski, Urzędowi Miejskiemu w Lubieniu Kujawskim za zaangażowanie oraz upowszechnianie sportowego życia Gminy Lubień Kujawski.

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 07.05.2019 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: udzielenie / nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

58718004 2151710764919591 3334865337374998528 nW dniu 1 maja 2019r. w kościele Parafialnym w Lubieniu Kujawskim pożegnaliśmy Jana Małgorzaciaka pełniącego w ostatnim czasie funkcje min. skarbnika klubu piłkarskiego Polcalc Lubienianka oraz członka Zarządu Mieszkańców Miasta Lubień Kujawski. Wyrazy współczucia rodzinie i bliskim składają Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński wraz z pracownikami urzędu miejskiego oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Małachowski wraz z radnymi Rady Miejskiej.