• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Kolejny sprzęt AGD, laptopy oraz meble za kwotę prawie 60 tys. zł. trafią do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Kaliskach, Kanibrodzie i Kłóbce.  Zakupy będą realizowane w ramach projektu modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Lubień Kujawski w ramach Działania 9.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kolejne zakupy są wynikiem uzyskania zgody od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu na zagospodarowanie oszczędności przetargowych przez Gminę Lubień Kujawski. Planuje się, że sprzed AGD, laptopy oraz meble trafią do oddziałów przedszkolnych do połowy listopada br.

W dniu dzisiejszym wicestarosta Powiatu Włocławskiego Stanisław Budzyński złożył wizytę w gminie Lubień Kujawski. Wicestarosta spotkał się z Burmistrzem Lubienia Kujawskiego Markiem Wilińskim. Podczas spotkania poruszano tematy możliwego wsparcia przez powiat starań gminy w zakresie promocji i rozwoju terenów inwestycyjnych oraz budowy dróg gminnych. Wicestarosta zadeklarował, że powiat będzie partnerem finansowym gminy przy ubieganiu się w bieżącym roku o dotację na planowane przebudowy dróg w 2016 roku. Wicestarosta wspólnie z burmistrzem wizytowali ponadto prowadzony przez powiat Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 16.10.2015 r. (piątek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Lubień Kujawski.

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła 17 września na portalu internetowym ARiMR termin przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy oraz zasady udzielania wsparcia na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

Wnioski o przyznanie pomocy będzie przyjmowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 19 października do 17 listopada 2015 r. Wsparcie będzie można otrzymać na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł ;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wypłacona pomoc nie może przekroczyć 500 tys. zł

Więcej informacji --tutaj--

Technika głosowania SEJM

Technika głosowania SEJM (język polski migowy)

Technika głosowania SENAT

Technika głosowania SENAT (język polski migowy)

W dniach 13-16 października 2015 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza, ogłoszenie alarmu - syrena (dźwięk modulowany przez okres 3 minut). 

Zapraszamy mieszkańców gmin LGD (Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Kowal, Lubień Kujawski, Izbica Kujawska, Lubraniec, Lubanie, Włocławek i miasto Kowal) do biura LGD w Choceniu w celu konsultacji opracowywanej wielofunduszowej strategii na lata 2013- 2020

Strategia jest opracowywana z szerokim zaangażowaniem mieszkańców w ramach tzw. RLKS – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. W biurze Stowarzyszenia mieszkańcy mogą uzyskać informacje o możliwościach realizacji projektów za pośrednictwem LGD w nowej perspektywie. Mają również możliwość wyrażenia swoich opinii o kierunkach/celach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, zapoznania się z materiałami informacyjnymi, złożyć swoje opinie i uwagi, przedyskutować interesujące ich kwestie jak również wypełnić ankietę.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 06.10.2015 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: ocena szlaków komunikacyjnych do szkół oraz bezpieczeństwo i oświetlenie w gminie.

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam

Trwają  prace remontowe dachu wybranych budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim. Prace polegają na pokryciu wybranych budynków ZPO papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi. Zadanie wykonywane jest przez firmę Blacharstwo Budowlane i Dekarstwo Arkadiusz Kwiatkowski. Planowany termin zakończenia prac to 20 października 2015r.