• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

sołtysZ dniem 2 kwietnia br. na terenie gminy Lubień Kujawski rozpoczynają się wybory Sołtysów oraz Rad Sołeckich kadencji 2018 – 2023. Wybory odbywają się na podstawie zarządzenia burmistrza i potrwają do 10 maja br. Tegoroczne wybory odbędą się w oparciu o nowe statuty sołectw uchwalone w bieżącym roku przez Rade Miejską w Lubieniu Kujawskim. Nowe statuty przewidują zaktualizowane regulacje prawne jak np. wydłużoną 5 letnią kadencję analogicznie jak w przypadku władz samorządowych. 

Harmonogram spotkań sołeckich --tutaj--

Statuty sołectw --tutaj--

plakat Gmina Lubień kujawski 1240x1754

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 29.03.2019 r. (piątek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

 

komisjaoPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 28.03.2019r. (czwartek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: spotkanie z Dyrektorami Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wojciechowska Elżbieta

 

komisjaPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 26.03.2019 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: ład i porządek na terenie miasta i gminy Lubień Kujawski.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Kosmalski Jacek

 

Dzien otwarty 1 2 1

04 2019 plakat zlobek 1

DJI 0004Firma Eprosument S.A. z Bydgoszczy na zlecenie gminy Lubień Kujawski realizuje zadanie polegające na montażu 40 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, 5 użyteczności publicznej oraz 4 pomp ciepła w ramach unijnego projektu, który otrzymał wsparcie w wysokości 500 tys. zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Dotacja z Unii europejskiej pokrywa 50% kosztów budowy instalacji, natomiast pozostałe środki pochodzić będą z wpłat mieszkańców, którzy w 2017 roku zgłosili chęć udziału w projekcie oraz budżetu gminy. Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej powstaną na budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, budynkach remiz ochotniczych straży pożarnych w Bilnie, Kanibrodzie, Kłóbce oraz Morzycach.