• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 13.01.2016 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: plan pracy na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 12.01.2016 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: plan pracy na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych

Zgliński Janusz

W dniu 8 stycznia br. Gmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg na dostawę kamienia w ramach Funduszu Sołeckiego.  Na oferty w postępowaniu czekamy do 19 stycznia br. W ramach zamówienia planuje się zakup kamienia na potrzeby utwardzenia dróg gruntowych za kwotę prawie 250 tys. zł. w sołectwach, które wyraziły potrzebę zakupu kamienia podczas spotkań organizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. W bieżącym roku po raz pierwszy gmina kupuje kamień w ramach Funduszu Sołeckiego. Korzyścią tego typu zakupów jest 30% dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, która powoduje, że do zakupu kamienia otrzymamy dofinansowanie w wysokości prawie 75 tys. zł.

Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

Więcej o funduszu sołeckim w Gminie Lubień Kujawski --tutaj--

 

W 2015 roku Gmina Lubień Kujawski na inwestycje przeznaczyła kwotę 5 293 623 zł. W głównej mierze wydatki inwestycyjne były przeznaczone na poprawę stanu infrastruktury drogowej, ale także na gospodarkę wodno – ściekową oraz oświatę. Pomimo dużych wydatków na inwestycje gmina zmniejszyła zadłużenie z lat ubiegłych z 3 146 756 zł. do 2 798 556 zł.  Jednocześnie stan gminnej kasy na koniec roku wynosił 728 496 zł.  Z takim bilansem zakończyła 2015 rok Gmina Lubień Kujawski.

Podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Baruchowie, dnia 10 stycznia 2016r., odbędzie się akcja Dnia Dawcy Szpiku. Wszystkie zdrowe osoby  w wieku 18-55 lat będą mogły bezpłatnie zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych. Akcja planowana jest w godzinach 13:00-20:00. Serdecznie zapraszamy.

NSZZ RI "Solidarność" organizuje zimowisko w Zakopanem w terminie 18.01-27.01.2016.

Adres kolonii:
Pensjonat "Halina"
34-500 Zakopane, Stachonie 28 A
Tel. 18/ 201 18 62

 


Wycieczki i atrakcje:
-wycieczka autokarowa do Krakowa oraz piesza na Gubałówkę Butorowy Wierch,
-objazdowa wycieczka autokarowa - "Zabytki i architektura sakralna Zakopanego",
-spacer na Krupówki,
-wyjazd do Aquaparku,
-wycieczki piesze po okolicy,
-ognisko z pieczeniem kiełbasek,
-zajęcia sportowe, rozgrywki i turnieje kolonijne,
-dyskoteki, karaoke, konkursy i zabawy.

Wiek dzieci: do 16 roku życia (od 2000)

Obowiązek:
Jedno z rodziców dziecka musi podlegać aktualnemu, pełnemu ubezpieczniu w KRUS. Wymagane jest aktualne zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie lub zbiorcza lista potwierdzana przez odpowiedni oddział KRUS-u z adnotacją o pełnym ubezpieczniu jednego z rodziców oraz w przypadku listy na każdej stronie nagłówkowa pieczątka odpowiedniego oddziału KRUS-u.

Komplet zaświadczeń lub potwierdzona lista oraz wpłata za kolonie najpóźniej do dnia 13 stycznia 2016 roku należy złożyć do organizatora:

NSZZ RI "Solidarność"
ul. Marszałkowska 84/92 lok.119
00-514 Warszawa
Tel./fax 22 6222 33 49 / 22 622 33 45

Kontakt: 697 280 463, Pan Lech Kraszewski

Na prośbę najbliższej rodziny śp. Łukasza Fudały publikujemy podziękowania dla Burmistrza Lubienia Kujawskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim, Radnych Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim, Sołtysów, firmy POLCALC oraz wszystkich uczestników pogrzebu, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze śp. Łukasza Fudały w dniu 29 grudnia 2015 roku.

 

Rodzice, Żona Marta z synem oraz siostry.