• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 30.07.2015 r. (czwartek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie wniosku Dyrektor Ośrodka Kultury oraz wprowadzenie inwestycji do budżetu.

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

Rolnicy, którzy złożyli wnioski w sprawie suszy, a nie podpisali protokołów w wyznaczonych terminach dla danych sołectw, proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim (SALA ŚLUBÓW - II piętro).

 

W dniu 27 lipca  br. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Pan Marek Wiliński wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Panem Markiem Małachowskim oraz Radnymi Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Panem Andrzejem Sierakowskim oraz Andrzejem Jędrasiakiem dokonywali przeglądu zaawansowania prac inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski”. Prace budowlane za kwotę 2.8 mln. zł realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Kutna. Termin zakończenia prac upływa we wrześniu br. W chwili obecnej prace są wykonywane zgodnie z umownym harmonogramem. Na zdjęciach prace w miejscowości Szewo.

Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Termin ten oraz zasady ubiegania się o takie premie podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji. Ogłoszenie naboru wniosków było możliwe dzięki wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy dla młodych rolników.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Więcej informacji --tutaj--

 

W dniu 17 lipca  br. Starosta Włocławski Pan Kazimierz Kaca, Burmistrz Lubienia Kujawskiego Pan Marek Wiliński, Przewodniczący Rady Powiatu we Włocławku Pan Marek Jaskulski oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu we Włocławku Pan Zygmunt Wierzowiecki dokonywali bieżącego monitoringu postępu prac inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski” oraz prac dotyczących remontu drogi powiatowej w miejscowości Kanibród. Powiat Włocławski jest partnerem Gminy Lubień Kujawski przy realizacji inwestycji przebudowy w/w dróg gminnych oraz partycypuje w kosztach inwestycji w kwocie 200 tys. zł. Udział partnera przy realizacji inwestycji był jednym z kryteriów oceny projektu przy ubieganiu się o dotację na inwestycję z Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych.