• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Gmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy, który zmodernizuje stację uzdatniania wody w miejscowości Narty. Wykonawcy zainteresowani zamówieniem mogą składać swoje oferty do 8 lutego br. Planuje się, że po rozbudowie układ stacji uzdatniania wody będzie przystosowany do zwiększonej dobowej produkcji wody osiągając znacznie lepsze parametry wody uzdatnionej. W trakcie prowadzonych robót budowlanych nie będzie przerywana dotychczasowa praca stacji uzdatniania w związku z czym nie powinno być przerw w dostarczaniu wody mieszkańcom gminy. Prace mają być wykonane do końca sierpnia br. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 25.01.2016 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: plan pracy na 2016 rok.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta

W dniu 15 stycznia br. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Rady Samorządu Mieszkańców Lubienia Kujawskiego w składzie: Przewodniczący - Bogdan Kaniewski, Członkowie - Banasiak Renata, Przybylski Franciszek, Małgorzaciak Jan. Spotkanie było okazją do posumowania mijającego roku oraz omówienia planu współpracy rady i burmistrza w 2016 roku. Wśród poruszanych spraw znalazły się m.in. kwestie dalszej poprawy estetyki miasta, monitoringu miejskiego oraz możliwości rozszerzenia granic miasta o obszar byłego lotniska.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 20.01.2016 r. (środa) o godzinie 09:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: plan pracy na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Woźniak Jarosław

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 19.01.2016 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: plan pracy na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Matusiak Andrzej

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 18.01.2016 r. (poniedziałek) o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: plan pracy na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

Gmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Chwalibogowo, Wola Olszowa, Morzyce, Kamienna, Gole, Kaliska, Krzewie oraz Sławęckie Góry. Wykonawcy zainteresowani zamówieniem mogą składać swoje oferty do 29 stycznia br. do godz. 13:00. W ramach zamówienia planuje się przebudowę ponad 16 km dróg gminnych w terminie do 30 września br. Przebudowa w/w dróg będzie możliwa dzięki przyznanej dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz Powiatu Włocławskiego w łącznej kwocie ponad 3 mln zł.

Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

Więcej o dotacji wojewody --tutaj--

 

W ubiegłym roku zakończyła się renowacja dworu Orpiszewskich położonego w Kłóbce w Gminie Lubień Kujawski. Renowacją zajmowało się Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Dwór związany jest z postacią Marii Orpiszewskiej utalentowanej malarki, narzeczonej Fryderyka Chopina i muzy Juliusza Słowackiego, która zamieszkiwała dwór w ostatnich latach swojego życia. Położony w pobliżu skansenu dwór i otaczający go park były w ruinie, w 2010 roku zostały zakupione przez samorząd województwa Kujawsko – Pomorskiego. Przeprowadzono rekonstrukcję starszej, parterowej części domu i rewaloryzację skrzydła pałacowego. Odtworzono również pierwotny układ przestrzenno – funkcjonalny rezydencji.

Więcej o Kłóbce przeczytamy na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu --tutaj--