• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 04.11.2015 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: zaopiniowanie stawek podatkowych na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych

Zgliński Janusz

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 03.11.2015 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: zaopiniowanie stawek podatkowych na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam

Zakończono budowę czterdziestu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski wykonanych w oparciu o urządzenia działające na metodzie technologii fluidalnego złoża biologicznego. Roboty budowlane wykonywał Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki z Włocławka. Koszt całkowity tego zadania wynosi 580 tys. zł. Zadanie jest współfinansowane w 75% ze środków tzw. funduszu drzewkowego, oraz w 25% budżetu gminy oraz wpłat osób, którym budowane są przydomowe oczyszczalnie. W związku z dużym zainteresowaniem budową przydomowych oczyszczalni ścieków w 2015 roku nie wszystkie wnioski mogły być zrealizowane w bieżącym roku. Tegoroczne oczyszczalnie były budowane według kolejności zgłoszeń oraz do wysokości pozyskanych środków z funduszu drzewkowego. Prowadzone są starania, aby program budowy dofinansowywanych przydomowych oczyszczalni ścieków kontynuować także w 2016 roku.

W dniu 27.10.2015r. (wtorek) w Szkole Podstawowej w Kanibrodzie odbyła się uroczystość pasowania dzieci na uczniów klasy pierwszej. Dzieci pasowane były w obecności przedstawicieli lokalnych oraz powiatowych władz samorządowych a także licznie zebranych rodziców. Uczniowie obiecali uczyć się pilnie, być grzecznymi, szanować dobre imię szkoły, być dobrym Polakiem. Rodzice obiecali, że będą pomagać swoim dzieciom w nauce, będą je kochać i akceptować takimi jakie są. Po uroczystości uczniowie otrzymali drobne upominki od gości uroczystości.

Galeria zdjęć --tutaj--

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 02.11.2015 r. (poniedziałek) o godzinie 13:15 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: zaopiniowanie stawek podatkowych na 2016 rok.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta

Lokalny Punkt Informacyjny  Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne. Podczas  spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące założeń Funduszy Europejskich na lata 2014  - 2020 oraz  informacje o  źródłach finansowania realizacji projektów na inwestycje proekologiczne, oraz ogólnych informacji o funduszach europejskich.

Spotkanie odbędzie się 4 listopada 2015 r. w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego we Włocławku, ul. Bechiego 2, w godzinach 10.00 -13.30

Program spotkania --tutaj--

Bardzo prosimy zainteresowanych o zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu.
Zgłoszenia będą przyjmowane od 21 października 2015 r. pod numerem telefonu: 56 62 18 486.

W przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 30.10.2015 r. (piątek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: zaopiniowanie stawek podatkowych na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Matusiak Andrzej

W dniu 28 października br. o godz. 9:00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim odbyła się IX sesja Rady Miejskiej. Na posiedzeniu podjęto m.in. uchwały dotyczące inwestycji w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Więcej zdjęć --tutaj--

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 29.10.2015 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie stawek podatkowych na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Woźniak Jarosław