• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

PROŚBA DO MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY

Pamiętajmy, że pamięć buduje tożsamość…”

         Patriotyzm zaczyna się w rodzinie. Bądźmy dumni z Polski. Złóżmy cześć i chwałę wszystkim Bohaterom, którzy walczyli i oddali swoje życie za wolną Ojczyznę wieszając w tych dniach flagę narodową na naszych domach.

KALENDARZ ŚWIĄT PATRIOTYCZNYCH

22 stycznia – Wybuch Powstania Styczniowego

13 kwietnia – Dzień Pamięci Ofiar Tragedii Katyńskiej

1 marca – Dzień Żołnierzy Wyklętych

2 maja – Dzień Flagi Narodowej, Święto Polaków mieszkających za granicą

3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja

27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego

1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

31 sierpnia – Dzień Solidarności i Wolności, rocznica zawarcia Porozumień Gdańskich

15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego, dzień zwycięstwa Polaków w Bitwie Warszawskiej

17 września – Światowy Dzień Sybiraka, Dzień napaści sowieckiej na Polskę w 1939 roku

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

13 grudnia – rocznica wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku

Szanowni Państwo,

        zachęcamy do aktywnego budowania i wzmacniania narodowego oraz społecznego ducha w Gminie Lubień Kujawski. Zapraszamy Mieszkańców naszej Gminy do zgłaszania swoich projektów, obywatelskich pomysłów, które staną się wyrazem patriotycznej postawy naszego lokalnego społeczeństwa wobec Ojczyzny.

Z poważaniem

Elżbieta Wojciechowska

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

Lubień Kujawski 10 listopada 2015 r.

 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Lubien Kujawski na lata 2016-2022

Dokument Strategii wraz z uchwałą XIII/113/2016 --tutaj--

 

Dokumenty z prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lubień Kujawski na lata 2016-2022

Ankieta ogólna dla mieszkańców do pobrania --tutaj--

Ankieta dla przedsiębiorcy --tutaj--

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych --tutaj--

Formularz Konsultacji --tutaj--

Projekt Strategii --tutaj--

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 04.11.2015 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: zaopiniowanie stawek podatkowych na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych

Zgliński Janusz

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 03.11.2015 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: zaopiniowanie stawek podatkowych na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam

Zakończono budowę czterdziestu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski wykonanych w oparciu o urządzenia działające na metodzie technologii fluidalnego złoża biologicznego. Roboty budowlane wykonywał Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki z Włocławka. Koszt całkowity tego zadania wynosi 580 tys. zł. Zadanie jest współfinansowane w 75% ze środków tzw. funduszu drzewkowego, oraz w 25% budżetu gminy oraz wpłat osób, którym budowane są przydomowe oczyszczalnie. W związku z dużym zainteresowaniem budową przydomowych oczyszczalni ścieków w 2015 roku nie wszystkie wnioski mogły być zrealizowane w bieżącym roku. Tegoroczne oczyszczalnie były budowane według kolejności zgłoszeń oraz do wysokości pozyskanych środków z funduszu drzewkowego. Prowadzone są starania, aby program budowy dofinansowywanych przydomowych oczyszczalni ścieków kontynuować także w 2016 roku.

W dniu 27.10.2015r. (wtorek) w Szkole Podstawowej w Kanibrodzie odbyła się uroczystość pasowania dzieci na uczniów klasy pierwszej. Dzieci pasowane były w obecności przedstawicieli lokalnych oraz powiatowych władz samorządowych a także licznie zebranych rodziców. Uczniowie obiecali uczyć się pilnie, być grzecznymi, szanować dobre imię szkoły, być dobrym Polakiem. Rodzice obiecali, że będą pomagać swoim dzieciom w nauce, będą je kochać i akceptować takimi jakie są. Po uroczystości uczniowie otrzymali drobne upominki od gości uroczystości.

Galeria zdjęć --tutaj--

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 02.11.2015 r. (poniedziałek) o godzinie 13:15 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: zaopiniowanie stawek podatkowych na 2016 rok.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta

Lokalny Punkt Informacyjny  Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne. Podczas  spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące założeń Funduszy Europejskich na lata 2014  - 2020 oraz  informacje o  źródłach finansowania realizacji projektów na inwestycje proekologiczne, oraz ogólnych informacji o funduszach europejskich.

Spotkanie odbędzie się 4 listopada 2015 r. w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego we Włocławku, ul. Bechiego 2, w godzinach 10.00 -13.30

Program spotkania --tutaj--

Bardzo prosimy zainteresowanych o zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu.
Zgłoszenia będą przyjmowane od 21 października 2015 r. pod numerem telefonu: 56 62 18 486.

W przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania.