• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Dnia 6 listopada 2015 w Szkole Podstawowej w Wilkowicach został rozstrzygnięty konkurs „Wakacje na luzie – bez narkotyków i używek” w ramach II edycji Programu „Bezpieczeństwo w oczach ucznia” pod patronatem kierownika PP w Choceniu asp. sztab. Grzegorza Safianowskiego i Dyrektora Szkoły Marka Romana Zapiec. Do konkursu przystąpiły cztery szkoły: SP Kaliska, SP im. Janusza Korczaka w Choceniu, SP Śmiłowice oraz SP Wilkowice, napłynęło 80 prac. Jury stanęło przed trudnym wyborem, ponieważ wszystkie prace prezentowały wysokie walory artystyczne. Zwycięzców wyłoniono w dwóch kategoriach wiekowych: w kategorii klas I – III zwyciężyli: I miejsce – Tobjasz Ekiert SP Kaliska, II miejsce – Natalia Chmielewska SP Wilkowice, III miejsce – Oliwia Lisowska SP Choceń. Wyróżnieni zostali: ze Szkoły Podstawowej z Wilkowic: Natalia Żurańska, Klaudia Kowalska, Tymoteusz Kwiatkowski i Adrian Sosa – Błaszczyk, ze Szkoły Podstawowej z Chocenia: Natalia Lewandowska, Antoni Bogdański, ze Szkoły Podstawowej z Kalisk: Justyna Nowacka. W kategorii klas IV – IV zwyciężyli: I miejsce – Justyna Jastrzębska SP Kaliska, II miejsce – Zuzanna Lubecka SP Kaliska,III miejsce - Aniela Stasiak SP Śmiłowice. Wyróżnieni zostali: ze Szkoły Podstawowej z Kalisk: Wiktor Sobczak, Weronika Ambrożewicz, ze Szkoły Podstawowej z Wilkowic: Maja Krüger, Marika Lewandowska, ze Szkoły Podstawowej ze Śmiłowic: Jarek Pawłowski, Sebastian Bagiński, Kacper Skonieczny. Laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia, które zostały wręczone przez asp. sztab. Grzegorza Safianowskiego i M. R. Zapiec. Patronaci wręczyli również podziękowania dla koordynatorów programu i nauczycieli zaangażowanych w propagowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Uczniowie, którzy przybyli na uroczystość podziwiali scenki tematyczne przygotowane przez uczniów klasy II a i III. Szczególne podziękowania od uczniów, Dyrektora i Grona Pedagogicznego zostały skierowane w kierunku asp. sztab. Grzegorza Safianowskiego za zaangażowanie, poświęcony czas, cenne rady i wspieranie wszelkich działań profilaktyczno – wychowawczych w szkole.

Monika Komorowska

Łukasz Jankowski

PROŚBA DO MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY

Pamiętajmy, że pamięć buduje tożsamość…”

         Patriotyzm zaczyna się w rodzinie. Bądźmy dumni z Polski. Złóżmy cześć i chwałę wszystkim Bohaterom, którzy walczyli i oddali swoje życie za wolną Ojczyznę wieszając w tych dniach flagę narodową na naszych domach.

KALENDARZ ŚWIĄT PATRIOTYCZNYCH

22 stycznia – Wybuch Powstania Styczniowego

13 kwietnia – Dzień Pamięci Ofiar Tragedii Katyńskiej

1 marca – Dzień Żołnierzy Wyklętych

2 maja – Dzień Flagi Narodowej, Święto Polaków mieszkających za granicą

3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja

27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego

1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

31 sierpnia – Dzień Solidarności i Wolności, rocznica zawarcia Porozumień Gdańskich

15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego, dzień zwycięstwa Polaków w Bitwie Warszawskiej

17 września – Światowy Dzień Sybiraka, Dzień napaści sowieckiej na Polskę w 1939 roku

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

13 grudnia – rocznica wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku

Szanowni Państwo,

        zachęcamy do aktywnego budowania i wzmacniania narodowego oraz społecznego ducha w Gminie Lubień Kujawski. Zapraszamy Mieszkańców naszej Gminy do zgłaszania swoich projektów, obywatelskich pomysłów, które staną się wyrazem patriotycznej postawy naszego lokalnego społeczeństwa wobec Ojczyzny.

Z poważaniem

Elżbieta Wojciechowska

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

Lubień Kujawski 10 listopada 2015 r.

 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Lubien Kujawski na lata 2016-2022

Dokument Strategii wraz z uchwałą XIII/113/2016 --tutaj--

 

Dokumenty z prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lubień Kujawski na lata 2016-2022

Ankieta ogólna dla mieszkańców do pobrania --tutaj--

Ankieta dla przedsiębiorcy --tutaj--

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych --tutaj--

Formularz Konsultacji --tutaj--

Projekt Strategii --tutaj--

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 04.11.2015 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: zaopiniowanie stawek podatkowych na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych

Zgliński Janusz

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 03.11.2015 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: zaopiniowanie stawek podatkowych na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam

Zakończono budowę czterdziestu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski wykonanych w oparciu o urządzenia działające na metodzie technologii fluidalnego złoża biologicznego. Roboty budowlane wykonywał Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki z Włocławka. Koszt całkowity tego zadania wynosi 580 tys. zł. Zadanie jest współfinansowane w 75% ze środków tzw. funduszu drzewkowego, oraz w 25% budżetu gminy oraz wpłat osób, którym budowane są przydomowe oczyszczalnie. W związku z dużym zainteresowaniem budową przydomowych oczyszczalni ścieków w 2015 roku nie wszystkie wnioski mogły być zrealizowane w bieżącym roku. Tegoroczne oczyszczalnie były budowane według kolejności zgłoszeń oraz do wysokości pozyskanych środków z funduszu drzewkowego. Prowadzone są starania, aby program budowy dofinansowywanych przydomowych oczyszczalni ścieków kontynuować także w 2016 roku.

W dniu 27.10.2015r. (wtorek) w Szkole Podstawowej w Kanibrodzie odbyła się uroczystość pasowania dzieci na uczniów klasy pierwszej. Dzieci pasowane były w obecności przedstawicieli lokalnych oraz powiatowych władz samorządowych a także licznie zebranych rodziców. Uczniowie obiecali uczyć się pilnie, być grzecznymi, szanować dobre imię szkoły, być dobrym Polakiem. Rodzice obiecali, że będą pomagać swoim dzieciom w nauce, będą je kochać i akceptować takimi jakie są. Po uroczystości uczniowie otrzymali drobne upominki od gości uroczystości.

Galeria zdjęć --tutaj--

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 02.11.2015 r. (poniedziałek) o godzinie 13:15 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: zaopiniowanie stawek podatkowych na 2016 rok.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta