• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Na uprawnionych 6050 mieszkańców Gminy Lubień Kujawski w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, które miały miejsce w niedzielę 25 października, wzięło udział tylko 2059 osób, co stanowi 34,03%.

Aż 95 głosów na Sejm okazało się nieważnych co stanowi 4,61% wszystkich oddanych głosów.

W wyborach do sejmu najwięcej głosów oddano na listę nr 1 (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 870 głosów, co stanowi 44,29% wszystkich ważnych głosów. Kolejne miejsca to: KW Platforma Obywatelska RP – 314 (15,99%), KW PSL – 208 (10,59%), KKW Zjednoczona Lewica – 176 (8,96%), KWW „Kukiz’15” – 174 (8,86%), KW Razem – 81 (4,12%), KW Nowoczesna Ryszarda Petru – 71 (3,61%), KW KORWIN – 46 (2,34%), KW Samoobrona – 15 (0,76%) oraz KW Wyborców Zbigniewa Stonogi – 9 (0,46%).

Najwięcej oddanych głosów na Sejm uzyskali następujący kandydaci:

BUDZYŃSKI Stanisław Piotr – 187 (9,52%) – KW PIS

ARDANOWSKI Jan Krzysztof – 153 (7,79%) – KW PIS

ZBONIKOWSKI Łukasz – 151 (7,69%) – KW PIS

CZABAŃSKI Krzysztof – 113 (5,75%) – KW PIS

WENDERLICH Jerzy Jan – 88 (4,48%) – KKW Zjednoczona Lewica

SZRAMKA Paweł – 78 (3,97%) – KWW „Kukiz’15”

KOPACZEWSKA Domicela Katarzyna – 75 (3,82%) – KW PO

GOŁĘBIEWSKI Roman – 75 (3,82%) – KW PSL

MORACZEWSKA Barbara Ewa – 60 (3,05%) – KW PO

SOBECKA Anna Elżbieta – 58 (2,95%) – KW PIS

Podobnie jak w Sejmie aż 97 głosów na Senat okazało się nieważnych co stanowi 4.71% wszystkich oddanych głosów.

Głosy na poszczególnych kandydatów na Senat rozdzieliły się następująco:

ŁYCZAK Józef Mikołaj – 822 (41,92%),

PERSON Andrzej – 418 (21,31%),

AGACIŃSKI Zbigniew – 250 (12,75%),

WYPIJEWSKI Eugeniusz Roman – 218 (11,12%),

SPANSKI Bogusław Maria – 175 (8,92%),

SIKOROWSKI Tomasz – 78 (3,98%).

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 27.10.2015 r. (wtorek) o godzinie 14:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: zmiana przepisów dotyczących oddziałów przedszkolnych.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta

Dnia 28 października 2015 roku (środa) o godzinie 9ºº w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie IX Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie IX Sesji Rady Miejskiej

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej VIII Sesji Rady Miejskiej

4.Wybór sekretarza obrad

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 – 2024.

2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

3. Uchwała w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Lubień Kujawski dla Gminy Choceń w roku 2016.

4. Uchwała w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Lubień Kujawski dla Gminy Chodecz w roku 2016.

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy współpracy z samorządem Powiatu Włocławskiego.

6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy współpracy z samorządem Gminy Choceń.

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie współpracy z samorządem Gminy Chodecz.

8. Uchwała w sprawie przekazania dla Gminy Choceń zadania własnego z zakresu infrastruktury drogowej.

9. Uchwała w sprawie przyjęcia od gminy Choceń zadania własnego z zakresu infrastruktury drogowej.

10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury – Wiejska Świetlica środowiskowa w Kamiennej i nadania jej statutu.

11. Uchwała w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim z Wiejską Świetlicą Środowiskową w Kamiennej oraz utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim z filią Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej.

12. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

13. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

14. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

15. Interpelacje i zapytania Radnych.

16. Wolne wnioski, zapytania.

17. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                      Marek Małachowski

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 23.10.2015 r. (piątek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie stawek podatkowych na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 21.10.2015 r. (środa) o godzinie 13:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: zaopiniowanie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.


Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanego ciągnika rolniczego URSUS-3512K.

 

Ogłoszenie z załącznikami do pobrania --tutaj--

 

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 20.10.2015 r. (wtorek) o godzinie 830 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: przesunięcia budżetowe.
           

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

Kolejny sprzęt AGD, laptopy oraz meble za kwotę prawie 60 tys. zł. trafią do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Kaliskach, Kanibrodzie i Kłóbce.  Zakupy będą realizowane w ramach projektu modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Lubień Kujawski w ramach Działania 9.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kolejne zakupy są wynikiem uzyskania zgody od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu na zagospodarowanie oszczędności przetargowych przez Gminę Lubień Kujawski. Planuje się, że sprzed AGD, laptopy oraz meble trafią do oddziałów przedszkolnych do połowy listopada br.

W dniu dzisiejszym wicestarosta Powiatu Włocławskiego Stanisław Budzyński złożył wizytę w gminie Lubień Kujawski. Wicestarosta spotkał się z Burmistrzem Lubienia Kujawskiego Markiem Wilińskim. Podczas spotkania poruszano tematy możliwego wsparcia przez powiat starań gminy w zakresie promocji i rozwoju terenów inwestycyjnych oraz budowy dróg gminnych. Wicestarosta zadeklarował, że powiat będzie partnerem finansowym gminy przy ubieganiu się w bieżącym roku o dotację na planowane przebudowy dróg w 2016 roku. Wicestarosta wspólnie z burmistrzem wizytowali ponadto prowadzony przez powiat Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 16.10.2015 r. (piątek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Lubień Kujawski.

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam