• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 02.06.2015 r. (wtorek) o godzinie 11:15 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta

 

W dniu 29.05.2015 r. przy nowo wybudowanym miejscu ogniskowym nad jeziorem Lubieńskim odbyło się spotkanie seniorów. Spotkanie było okazją do wykorzystania nowej infrastruktury rekreacyjnej wybudowanej przy współpracy gminy z Lokalną Grupą Działania Dorzecza Zgłowiączki. W spotkaniu wzięli udział również samorządowcy w tym Burmistrz Lubienia Kujawskiego.

Galeria zdjęć tutaj --tutaj--

Z okazji Dnia Dziecka w sobotę w Lubieniu Kujawskim odbyły się dwie imprezy dla dzieci. Pierwsza to II Powiatowy Festyn z Okazji Dnia Dziecka przy Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim, na którym dzieci bawiły się razem z rodzicami, dziadkami oraz bliskimi i przyjaciółmi. Przygotowane  atrakcje cieszyły się wielkim zainteresowaniem, dzieci wraz z rodzicami chętnie brały udział w licznych konkurencjach sprawnościowych, grach, konkursach i zabawach. Drugą atrakcją dla dzieci i dorosłych w sobotni dzień był Turniej dziecięcej piłki nożnej Grassroots Football Festival organizowany przez Akademie Piłkarską Młoda Włocławianka Włocławek oraz Miasto i Gminę Lubień Kujawski, który był rozegrany na stadionie w Lubieniu Kujawskim, w turnieju uczestniczyło wiele drużyn małych piłkarzy którym kibicowali rodzice i inni przybyli.

Fotorelacja dostępna --tutaj--

Od dziś tj. 29 maja został otwarty dla zwiedzających odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce.  W starannie odtworzonych wnętrzach znalazły się dzieła sztuki, meble i inne przedmioty z różnych kolekcji administrującego obiektem Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. W ceremonii inauguracyjnej uczestniczył marszałek Piotr Całbecki.

 

Zakończyły się rozgrywki w lidze tenisa stołowego na sezon 2014/15 prowadzone przez Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Radziejowianka” w Radziejowie. W lidze udział wzięło sześć zespołów, które grały mecz i rewanż.

1 marca 2015 r. ruszył System Rejestrów Państwowych (SRP). W nowym systemie informatycznym znajdują się m.in. rejestry: PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. W tym dniu weszły w życie nowe ustawy, wprowadzające przepisy mające na celu ułatwienie załatwiania spraw urzędowych. Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego wprowadziła elektroniczny sposób prowadzenia rejestracji stanu cywilnego w Polsce.

 Ułatwienia dla obywateli wprowadzone nową ustawą:

- odmiejscowienie wybranych czynności, w tym np. możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie Polski

- możliwość dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego poza siedzibą urzędu stanu cywilnego, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach spowodowanych chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, gdy osobisty udział nie jest możliwy w siedzibie urzędu stanu cywilnego: można dokonać tych czynności w miejscu pobytu osoby, o ile pozwalają na to okoliczności

- zwolnienie z obowiązku przedkładania w urzędach stanu cywilnego odpisów aktów stanu cywilnego przy realizacji czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego

- uproszczenie załatwiania spraw z zakresu: przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (transkrypcji), odtworzenia krajowego aktu stanu cywilnego i zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, rejestracji zdarzeń, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane, administracyjnego sprostowania i uzupełnienia aktu stanu cywilnego. Te sprawy załatwiane są bez konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych, w formie tzw. czynności materialno-technicznej zakończonej wydaniem odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego uwzględniającego dokonaną zmianę. Decyzja administracyjna będzie wydawana wyłącznie w razie odmowy dokonania tego rodzaju czynności.

W USC odpisy aktów stanu cywilnego wydawane są na bieżąco, jedynie w sytuacji gdy do sporządzenia odpisu danego aktu potrzebne jest zamówienie migracji akt z innych miejscowości czas oczekiwania na odpis wynosi 10 dni (termin ustawowy).  W początkowym okresie funkcjonowania systemu wydawane są odpisy aktów stanu cywilnego na drukach wprowadzonych nową ustawą oraz korzystając z trybu przejściowego na drukach dotychczas obowiązujących.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  z Kutna rozpoczęło prace związane z przebudową dróg gminnych w miejscowościach Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski. Planuje się, że w pierwszej kolejności w terminie do 14 sierpnia przebudowane zostaną drogi w miejscowościach Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo, następnie w terminie do 15 września drogi w miejscowości Szewo. Koszt robót wyniesie 2,8 mln. zł. Zadanie jest w 50% współfinansowane z funduszy Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

W dniu 2 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilnie odbędzie się spotkanie rolników z przedstawicielami Koła Łowieckiego nr 109 „Orzeł” we Włocławku w sprawie omówienia sytuacji w związku z wyrządzanymi szkodami w uprawach rolnych przez zwierzynę łowną.