• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanego ciągnika rolniczego URSUS-3512K.

 Treść ogłoszenia

Załącznik nr. 1 do ogłoszenia

Załącznik nr. 2 do ogłoszenia

Załącznik nr. 3 do ogłoszenia

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubień Kujawski. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKO” z Włocławka. Wybrana oferta opiewa na kwotę 457 980,48 zł. Jest to kwota, którą gmina będzie zobowiązana zapłacić wykonawcy za 12 miesięcy świadczenia w/w usługi. Nowa oferta jest nieznacznie tańsza od dotychczas obowiązującej z firmą TONSMEIER Centrum, która wynosiła 498 413,87 zł.

Trwają prace przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 191442C Wiktorowo granica gminy, gmina Lubień Kujawski”. Prace budowlane za kwotę 464 tys. zł realizuje Konsorcjum wykonawców Molewski Sp. z o.o. z Włocławka oraz Invest Development Sp. z o.o. z Chodcza. Zakończono już roboty związane z ułożeniem dolnej warstwy podbudowy jezdni. Aktualnie drogowcy wykonują prace związane z ułożeniem górnej warstwy podbudowy. Termin zakończenia wszystkich prac upływa w sierpniu br. W chwili obecnej prace są wykonywane zgodnie z umownym harmonogramem. 

Informujemy, że w dniu 21.08.2015 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 22 odbędzie się pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji ds. referendum.

 

 

 

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim działa punkt informacyjno – doradczy, w którym można uzyskać kompleksową pomoc w wypełnianiu wniosków o unijne dotacje obszarowe, czy dotacje na zakup sprzętu rolniczego. Interesantów przyjmuję Pani Beata Matusiak (specjalista do spraw dotacji obszarowych) w czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00 w pokoju nr 11.

 

W związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku, w dniu 12 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, odbędzie się losowanie kandydatów do Obwodowych Komisji do spraw referendum.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 11.08.2015 r. (wtorek) o godzinie 08:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta