• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi czy nauczycielom należy się wynagrodzenie za czas strajku burmistrz Lubienia Kujawskiego zwrócił się ze stosownym zapytaniem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o udzielenie odpowiedzi. Poniżej publikujemy treść otrzymanej odpowiedzi.

odpowiedzrio250419

logo gora 7309e
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki


informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

57602813 590889454724738 4787132404517044224 n

sołtysOd 2 kwietnia br. w kolejnych sołectwach na terenie Miasta i Gminy Lubień Kujawski przeprowadzane są zebrania dotyczące wyborów sołtysów oraz rad sołeckich. Dotychczas odbyło się 19 zebrań, w których wybrano:

 

 

20190419 092646Trwają prace związane z przebudową dróg gminnych w miejscowościach Narty, Nowa Wieś i Katy. Łącznie w ramach inwestycji przebudowanych ma zostać ponad 3 km dróg łączących w/w wsie z drogą powiatowa Lubień Kujawski – Kąty. Wykonawcą prac jest firma DROGTOM z Włocławka. W ramach zadania wykonana została już na całym odcinku podbudowa z kruszywa a obecnie wykonawca przystąpił do układania nawierzchni z warstwy asfaltowej.

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 24.04.2019 r. (środa) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: udzielenie / nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

komisjaoPrzewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 23.04.2019 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: udzielenie / nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

Przewodniczący
Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Gawłowski Mirosław

Wielkanoc 2019

niewypalaj1

stypendiumUprzejmie informujemy, że w dniu 18.04.2019r. (czwartek) będą wypłacone stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Wypłata stypendium nastąpi w kasie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski w godzinach od 08:30 do 14:00. Stypendium zostanie wypłacone za okres od 01.01.2019r. do 31.03.2019r. Przed odbiorem stypendium prosimy o zgłoszenie się w pokoju nr 8 w celu odbioru decyzji stypendialnej.