• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

sołtysInformujemy, że w dniu 5 września 2019 r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim odbędzie się ogólne zebranie mieszkańców Miasta Lubień Kujawski mające na celu ustalenie zadań planowanych do realizacji w mieście w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku. Serdecznie zapraszamy.

Przewodniczący Zarządu Mieszkańców
Bogdan Kaniewski

20190830 130915Trwają prace związane z odcinkowym utwardzaniem dróg gruntowych na terenie gminy Lubień Kujawski. Łącznie w drogi gminne wbudowanych zostanie ponad trzy tysiące ton kruszywa granitowego za kwotę ponad 260 tysięcy złotych. Zadanie realizuje firma Handel i Usługi Transportowe „TRANSDRÓG” Andrzej Cendlewski z Kolczyna. Kruszywo jest kupowane w ramach Funduszu Sołeckiego wdrażanego na terenie gminy Lubień Kujawski w 2019 roku. W 2019 roku już po raz czwarty w historii gmina kupuje kamień w ramach Funduszu Sołeckiego. Pierwszy raz gmina kupowała w ten sposób kruszywo w ramach w 2016 roku. Bezpośrednią korzyścią tego typu zakupów jest 30% dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Kruszywo drogowe jest wbudowywane w miejsca wskazywane przez sołtysów poszczególnych sołectw, które zdecydowały się na przeznaczenie swoich środków na ten cel.

3016849635Z dniem 1 września 2019 roku funkcję dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim obejmie Pani Elżbieta Kobus – Jasińska z Włocławka. Nowemu dyrektorowi placówki powierzono obowiązki na mocy zarządzenia nr 65/2019 burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku oraz porozumienia z Kujawsko - Pomorskim Kuratorem Oświaty. Nowy dyrektor został wybrany na 5 lat tj. do 31 sierpnia 2024 roku. Pani Elżbieta Kobus – Jasińska jest nauczycielem z 20 letnim stażem pracy dotychczas była związana z placówkami oświatowymi w Nakonowie oraz Kruszynie.

szlachetna paczka grafika

SZLACHETNA PACZKA to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. Pomaga wyjść z biedy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji – ubogim rodzinom, niepełnosprawnym czy samotnym seniorom – poprzez niesienie tzw. mądrej pomocy. Działalność szlachetnej paczki obejmuje m.in. rejon powiatu włocławskiego. Akcja polega na poszukiwaniu rodzin, którym wolontariusze chcą sprawić radość na święta poprzez przekazanie im prezentów ufundowanych przez darczyńców. Kto może być darczyńcą? Dosłownie każdy! Nie musi być to jednak jedna osoba, lecz także stowarzyszenia, szkoły, spółki itp..

Szlachetna paczka do sprawnego funkcjonowania potrzebuje wolontariuszy, którym może zostać każda pełnoletnia osoba, która jest chętna do pomocy. Jej zadaniem będzie współtworzenie przedsięwzięcia poprzez odwiedzanie wybranych rodzin, przygotowanie opisu rodziny, kontakt z darczyńcą oraz udział w finale szlachetnej paczki, który odbędzie si w dniach 6-8.12.2019 r..

Do programu można zgłosić się poprzez stronę internetową www.szlachetnapaczka.pl

Liderem koordynujący działania na terenie powiatu włocławskiego jest Piotr Jankowski, z którym można kontaktować się pod  nr tel. 723 256 445 w przypadku pytań dotyczących rejestracji  lub chęci zgłoszenia rodziny do projektu.

Szanowni Państwo,

OBECNIE NA TERYTORIUM RP WPROWADZONO PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY (ALFA) oraz PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY CRP (STOPIEŃ ALFA-CRP), KTÓRE OBOWIĄZUJĄ od dnia 28 sierpnia 2019 r. od godz. 00.01 do dnia 3 września 2019 r. do godz. 23.59.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki na podstawie art.16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 141 z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) oraz pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień (ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny i jest związane z uroczystościami upamiętniającymi 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz oficjalną wizytą w Polsce Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki.

PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY – STOPIEŃ ALFA (ALFA – CRP) jest najniższym z czterech stopni alarmowych określanych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Stopnie alarmowe CRPO dotyczą z kolei zagrożenia w cyberprzestrzeni.

00012

69601252 351752455775685 4839667804531589120 n

flagaDnia 1 września przypada 80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej. W tym dniu w czasie Mszy Św. o godzinie 12.00 będziemy modlić się za naszą Ojczyznę i jej Obrońców. Po Mszy Św. wspólnie przejdziemy na Cmentarz Parafialny, aby oddać hołd poległym i pomordowanym  ofiarom  przy Grobie Żołnierzy. Na uroczystość zapraszamy poczty sztandarowe: ze wszystkich jednostek Straży Pożarnej, Szkoły Podstawowej w Lubieniu Kujawskim, ZHP, Koła Myśliwych, Koła Pszczelarzy. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy, władze samorządowe, a w sposób szczególny  kombatantów, dzieci i młodzież.

Z poważaniem
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Przewodnicząca Elżbieta Wojciechowska

 

00011

komisjaPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 22.08.2019 r. (czwartek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: droga do szkoły – ocena stanu szlaków komunikacyjnych do szkół.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Kosmalski Jacek