• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Fabianki dożynki 2019 717x1024

fotowoltaikazpo2019Gmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy, który dostarczy i zamontuje na dachu sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim nową instalacje fotowoltaiczną o mocy 26 kWp. Instalacja ma zostać zamontowana do końca roku i posłuży do produkcji energii elektrycznej na potrzeby placówki. Instalacja fotowoltaiczna to zespół urządzeń pozwalający na pozyskiwanie energii elektrycznej ze słońca. Wykonawcy zainteresowani zamówieniem swoje oferty mogą składać w terminie do 28 sierpnia br.  Więcej o ogłoszonym zapytaniu ofertowym --tutaj--.

20190813 160002Trwają prace budowlane związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim. Aktualnie wykonywany jest zbiornik buforowy na wody ściekowe o poj. 250 m3. Ponadto w ramach zadania planowana jest budowa nowego stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków, remont osadników oraz węzła odwodnienia osadu nadmiernego. Wykonawcą prac jest Zakład Remontowo-Budowlany „TOM-BUD” S.C. Krzysztof Tomczyk z Brudzenia Dużego. Inwestycja o wartości 2 mln zł. jest współfinansowana w kwocie 700 tys. zł. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

20190805 080914Trwają bezpłatne szkolenia w ramach realizowanego przez Gminę Lubień Kujawski projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. O projekcie informowaliśmy już TUTAJ i TUTAJ. Jego głównym celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych, wśród mieszkańców gminy Lubień Kujawski w wieku powyżej 25 lat.

Szkolenia w ramach projektu prowadzone są w dwudniowych cyklach i trwają łącznie 16 godzin. Odbywają się one równolegle w Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim oraz lokalu "21" przy ul. 1 Maja w Lubieniu Kujawskim w 12-osobowych grupach. Podczas szkoleń zapewniony jest słodki poczęstunek wraz z kawą i herbatą oraz także każdego dnia smaczny obiad dla wszystkich uczestników.

Cykl szkoleń rozpoczął się 1 sierpnia a do tej pory odbyło już 8 z planowanych 24 spotkań. Wciąż pozostały ostatnie miejsca dla chętnych osób. Zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 54 284 43 20.

plakat dozynki

4905Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd” dla gospodarstw domowych. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z ministrami energii i środowiska – Krzysztofem Tchórzewskim i Henrykiem Kowalczykiem.
 
Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych. Na realizację Programu przeznaczona jest kwota 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50 procent kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej.  
 
Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku.
 
Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.
 
Główne żałożenia przygotowanego przez Rząd programu to:
 
 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.
Informacje o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/
 

IMG 20190718 134322Trwają prace związane z budową czterdziestu nowych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski. Inwestycja jest realizowana w systemie gospodarczym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim. Gmina dokonała zakupu materiałów do wykonania przydomowych oczyszczalni natomiast ZGKiM wykona prace montażowe. Mając na uwadze duże zainteresowanie mieszkańców budową przydomowych oczyszczalni ścieków planowana jest kontynuacja zadania w kolejnych latach. Osoby zainteresowane wykonaniem przydomowej oczyszczalni ścieków stosowne wnioski mogą składać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim. Całkowity koszt mieszkańca związany z wykonaniem przydomowej oczyszczalni wynosi 2 tys. zł. 

przerwa w dostawie wody 07.08

doba pl 20314 218762be17d2ff5653c3a3f66fd44104 550x366

komisjaPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 31.07.2019 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: zabezpieczenie ludności w wodę do picia.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Kosmalski Jacek