• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaoDnia 7 marca 2019 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie VI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie VI Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej V Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2027.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 3. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej - Miasto Lubień Kujawski.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych - Sołectw Gminy Lubień Kujawski.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu stanowiącego własność Gminy Lubień Kujawski.
 6. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 01.03.2019 r. (piątek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

 

logo gora 7309e

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nr konkursu LGD: 1/2019
Termin składania wniosków: od dnia 18 marca 2019 r. do dnia 05 kwietnia 2019 r. do godz.14:00

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń 

Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7.30. do15.30
środa od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków: 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej (2 sztuki). Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.

Forma wsparcia: Refundacja 

Zakres tematyczny operacji: 
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia- zostały określone w załączniku nr 14 do ogłoszenia.
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 15 do ogłoszenia.
Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji– stanowią załącznik nr 17 do ogłoszenia.
Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 35 pkt. /spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit dostępnych środków w ramach naboru 2 509 945,00 PL
Intensywność pomocy: 

 1. nie wyższa niż - 70% kosztów kwalifikowalnych

Maksymalna kwota wsparcia: do 100 000,00zł.
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, kryteria wyboru operacji wraz z opisem i procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajduje się w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki oraz na stronie internetowej LGD -   www.kujawiaki.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki www.kujawiaki.pl
- Samorządu Województwa Kujawsko –Pomorskiego www.mojregion.eu
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. 
Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 54 284 66 69.

Pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku. Doradztwo będzie udzielone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

loga dol c765f

odrOd 2018 r. zmienił się sposób realizacji tzw. Dyrektywy Azotanowej, dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, którą Polska rozpoczęła wdrażać od 2004 r. Podstawą tej zmiany jest nowe Prawo wodne, na podstawie, którego opracowano tzw. program działań, jeden dla całego kraju. Dotychczas realizacją dyrektywy azotanowej objęta była niewielka powierzchnia kraju (niecałe 4, 5%), którą określano, jako tzw. OSN. Obecnie wszyscy rolnicy, osoby/podmioty prowadzące produkcję rolniczą, w tym działy specjalne produkcji rolnej na terenie kraju są objęci wspólnym programem działań. Sposób realizacji działań wynikających z programu zależy od profilu gospodarstwa, jego powierzchni, położenia, skali i intensywności produkcji.

Ponadto od 2019 roku cała gmina Lubień Kujawski została objęta obszarami o niekorzystnych  warunkach zagospodarowania (obszary ONW), co wiąże się z dodatkową płatnością i kolejnymi zobowiązaniami.

W związku z nowymi wymogami zapraszamy rolników na szkolenie, które odbędzie się Sali OSP w Lubieniu Kujawskim 8 marca o godz. 10.00. Szkolenie będzie prowadził wykwalifikowany pracownik ODR z Lublina Pan Bogdan Kiedrowski.

 

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 28.02.2019 r. (czwartek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: Wyłapywanie psów i kotów na terenie gminy Lubień Kujawski oraz kwoty przeznaczone na ten cel.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

smieciJuż w lutym ruszyły prace przy porządkowaniu poboczy i rowów dróg na terenie gminy Lubień Kujawski. W tym roku podobnie jak w poprzednich latach śmieci jest bardzo dużo. Do rowów wyrzucane są także worki ze śmieciami odbieranymi od mieszkańców w ramach opłaty śmieciowej. Śmieci do rowów wyrzucane są nawet na drugi dzień po ich wcześniejszym uprzątnięciu. Nie lepiej sytuacja wygląda w okolicznych lasach czy nad jeziorami. Gmina Lubień Kujawski apeluje, by nie zaśmiecać środowiska i nie wyrzucać śmieci do rowów oraz miejsc do tego niewyznaczonych.

Jednocześnie przypomina się, że na stronie urzędu miejskiego w zakładce „odpady komunalne” można zapoznać się m.in. z zasadami segregacji śmieci oraz terminami ich odbioru. Opłaty za odbiór śmieci w gminie Lubień Kujawski w 2019 roku pozostały bez zmian i wynoszą odpowiednio w przypadku selektywnej ich zbiórki 12 zł. w gospodarstwach jednoosobowych, 20 zł. w gospodarstwach dwuosobowych oraz 27 zł. w gospodarstwach trzyosobowych oraz większych. 

 

Polcalc1W dniu 19 lutego br. w kancelarii notarialnej we Włocławku podpisany został akt notarialny sprzedaży ponad 13 hektarów gruntów położonych w obszarze strefy przemysłowej w Lubieniu Kujawskim firmie Polcalc Sp. z o.o.. Akt podpisywali w imieniu Gminy Lubień Kujawski Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz w imieniu firmy Polcalc Sp. z o.o. Prezes Seweryn Rzepecki i Wiceprezes Michał Góra. Transakcja sprzedaży gruntów odbyła się w trybie przetargowym a wylicytowana przez nabywcę cena wyniosła prawie 2 mln zł. brutto. Firma Polcalc Sp. z o.o. jest znaną firmą działającą już od 10 lat w obszarze strefy przemysłowej w Lubieniu Kujawskim. Firma bardzo aktywnie włącza się w lokalne akcje społeczne jest także sponsorem tytularnym piąto ligowego lubieńskiego klubu piłkarskiego Polcalc Lubienianka Lubień Kujawski.

52572822 350553152209662 4490204062460936192 n

komisjaoPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 26.02.2019r. (wtorek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wojciechowska Elżbieta

komisjaPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 25.02.2019 r. (poniedziałek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: Sprawozdanie Przewodniczącego Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Jarosław Woźniak