• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 

Trwała dostawa i montaż urządzeń oraz przedmiotów zakupionych w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W skład w/w wchodzą urządzenia na plac zabaw (huśtawki, bujaki sprężynowe, piaskownica), sprzęt do utrzymania czystości w oddziałach przedszkolnych (odkurzacze, pralka), doposażenie kuchni szkolnych w meble oraz sprzęt gastronomiczny i AGD, umeblowanie oddziałów przedszkolnych oraz szatni, zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne oraz sprzęt ICT w tym tablice interaktywne. Całkowita wartość projektu wynosi 183 689,61 zł. Projekt jest w całości współfinansowany ze środków zewnętrznych.

Zdjęcia (SP Kanibród) tutaj

Zdjęcia (SP Kaliska) tutaj

Zdjęcia (SP Kłobka) tutaj

Informuje się, że zgodnie z kalendarzem wyborczym do dnia 2 października 2015 r. będą przyjmowane zgłoszenia na członków Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Lubień Kujawski. Zgłoszeń mogą dokonywać pełnomocnicy komitetów wyborczych do godz. 15:00 w pokoju nr 14 Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski.

Załącznik do pobrania --tutaj--

W niedzielę tj. 27.09.15 r. o godz: 16:00 na stadionie w Lubieniu Kujawskim KS Lubienianka podjęła walkę z zespołem Piast Bądkowo, była to 7 kolejka Włocławskiej A-Klasy. Przeciwnik nie był łatwy i od pierwszego gwizdka stworzył sobie wiele okazji do strzelenia bramki, jednak to naszej drużynie udało się strzelić pierwszego gola a po kilkunastu minutach jeszcze jednego na 2:0. W drugiej połowie przeciwnicy strzelili gola honorowego i ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 2:1 dla KS Lubienianki. Dzięki temu nadal jesteśmy liderami tabeli oraz jedyną drużyną bez porażki.

W dniu dzisiejszym Burmistrz Lubienia Kujawskiego Pan Marek Wiliński przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Wandy Mordzak podpisał umowy na udzielenie dotacji z Parafią p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim reprezentowaną przez Proboszcza Parafii ks. Dariusza Sieczkowskiego oraz Parafią p.w. św. Prokopa w Kłóbce reprezentowaną przez: Proboszcza Parafii ks. Leszka Buczkowskiego. Umowy dotacji dotyczyły zadań pn.: „Remont wieży głównej i prace konserwatorskie części elewacji kościoła Parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim” oraz „Ostatni etap pełnej konserwacji technicznej i estetycznej ołtarza głównego” w Parafii w Kłóbce. Zadania będą realizowane w ramach „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Lubień Kujawski na lata 2015-2018”. Kwota przyznanej dotacji na każde zadanie to 20 000,00 zł.

Grupa uczniów z naszego gimnazjum uczestniczyła w XIII powiatowym rajdzie  ” Rowerem do Europy”. Impreza odbywała się w Ośrodku Turystycznym AGROFARMA w Gołaszewie. Uczestniczyły w niej reprezentacje niemal wszystkich szkół i placówek oświatowych naszego powiatu.

Więcej zdjęć na stronie ZPO w Lubieniu Kujawskim tutaj

W dniu 23 września 2015 r. o godzinie 18:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim odbyło się zebranie mieszkańców Lubienia Kujawskiego z władzami samorządowymi w celu omówienia przeznaczenia środków pochodzących z „funduszu sołeckiego” na 2016 rok. Spotkanie zorganizował Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Pan Bogdan Kaniewski. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Pan Marek Wiliński, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Małachowski oraz Radni Rady Miejskiej Pani Elżbieta Wojciechowska, oraz Panowie Adam Maciejewski, Mieczysław Giętka oraz Jacek Kosmalski. Podczas spotkania dyskutowano o przeznaczeniu środków z „funduszu sołeckiego” w 2016 roku w Lubieniu Kujawskim. Zdecydowana większość mieszkańców wyraziła potrzebę poprawy bezpieczeństwa w mieście poprzez budowę systemu monitoringu miejskiego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 23.09.2015 r. (środa) o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z udzielonych świadczeń za I półrocze 2015 r.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Woźniak Jarosław

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782)

 

 

Przeznacza się do sprzedaży niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski:

1. Działka nr 232/73 położona w Kaliskach, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00062016/2.

2. Powierzchnia - 0,2819 ha.

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość przeznaczona na cele o funkcji przemysłowo – usługowej.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie w ciągu 2 lat od daty nabycia, zakończenie w ciągu 5 lat od daty nabycia.

6. Wartość nieruchomości 35.700,00 zł.

7. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

8. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 5 listopada 2015 r .

Dnia 16 września 2015 roku został podpisany list intencyjny o współpracy pomiędzy  sp. z o.o. a Gmina Lubień Kujawski. Strony przystępują do współpracy mającej na celu objęcie granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski. Przez słowa „nieruchomości gruntowe” rozumie się działki stanowiące własność Gminy Lubień Kujawski, o łącznej powierzchni 92,55ha, o następujących numerach ewidencyjnych: 232/66, 232/70, 232/71, położone w obrębie ewidencyjnym: Kaliska, gmina Lubień Kujawski.