• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W 2015 roku Gmina Lubień Kujawski na inwestycje przeznaczyła kwotę 5 293 623 zł. W głównej mierze wydatki inwestycyjne były przeznaczone na poprawę stanu infrastruktury drogowej, ale także na gospodarkę wodno – ściekową oraz oświatę. Pomimo dużych wydatków na inwestycje gmina zmniejszyła zadłużenie z lat ubiegłych z 3 146 756 zł. do 2 798 556 zł.  Jednocześnie stan gminnej kasy na koniec roku wynosił 728 496 zł.  Z takim bilansem zakończyła 2015 rok Gmina Lubień Kujawski.

Podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Baruchowie, dnia 10 stycznia 2016r., odbędzie się akcja Dnia Dawcy Szpiku. Wszystkie zdrowe osoby  w wieku 18-55 lat będą mogły bezpłatnie zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych. Akcja planowana jest w godzinach 13:00-20:00. Serdecznie zapraszamy.

NSZZ RI "Solidarność" organizuje zimowisko w Zakopanem w terminie 18.01-27.01.2016.

Adres kolonii:
Pensjonat "Halina"
34-500 Zakopane, Stachonie 28 A
Tel. 18/ 201 18 62

 


Wycieczki i atrakcje:
-wycieczka autokarowa do Krakowa oraz piesza na Gubałówkę Butorowy Wierch,
-objazdowa wycieczka autokarowa - "Zabytki i architektura sakralna Zakopanego",
-spacer na Krupówki,
-wyjazd do Aquaparku,
-wycieczki piesze po okolicy,
-ognisko z pieczeniem kiełbasek,
-zajęcia sportowe, rozgrywki i turnieje kolonijne,
-dyskoteki, karaoke, konkursy i zabawy.

Wiek dzieci: do 16 roku życia (od 2000)

Obowiązek:
Jedno z rodziców dziecka musi podlegać aktualnemu, pełnemu ubezpieczniu w KRUS. Wymagane jest aktualne zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie lub zbiorcza lista potwierdzana przez odpowiedni oddział KRUS-u z adnotacją o pełnym ubezpieczniu jednego z rodziców oraz w przypadku listy na każdej stronie nagłówkowa pieczątka odpowiedniego oddziału KRUS-u.

Komplet zaświadczeń lub potwierdzona lista oraz wpłata za kolonie najpóźniej do dnia 13 stycznia 2016 roku należy złożyć do organizatora:

NSZZ RI "Solidarność"
ul. Marszałkowska 84/92 lok.119
00-514 Warszawa
Tel./fax 22 6222 33 49 / 22 622 33 45

Kontakt: 697 280 463, Pan Lech Kraszewski

Na prośbę najbliższej rodziny śp. Łukasza Fudały publikujemy podziękowania dla Burmistrza Lubienia Kujawskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim, Radnych Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim, Sołtysów, firmy POLCALC oraz wszystkich uczestników pogrzebu, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze śp. Łukasza Fudały w dniu 29 grudnia 2015 roku.

 

Rodzice, Żona Marta z synem oraz siostry.

Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Więcej infromacji  --tutaj--

Informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2015 roku, kasa w Urzędzie Miejskim będzie czynna do godziny 10:00.

Projekt ustawy wprowadzającej świadczenie dla rodzin 500 zł został skierowany do konsultacji społecznych. Premier Beata Szydło poinformowała o tym podczas świątecznego spotkania z rodzinami wielodzietnymi w Kancelarii Premiera. Projekt „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcia rodzin. Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom na dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Proponowane rozwiązanie ma zmniejszyć obciążenia finansowe rodzin związane z wychowywaniem dzieci, a tym samym zachęcać do podejmowania decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci.

Więcej --tutaj--

Uwagi można składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podczas XI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim uchwalono budżet gminy na 2016 rok. Za przyjęciem projektu budżetu na 2016 rok zagłosowało jednogłośnie 15 radnych. W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości 22.942.147 zł, wydatki w wysokości 22.578.947 zł, oraz nadwyżkę w wysokości 363.200 zł.

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano m.in.

 • przebudowę ok. 20 km. dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski (drogi gminne w miejscowościach Chwalibogowo, Wola Olszowa, Morzyce, Kamienna, Gole, Kaliska, Krzewie, Sławęckie Góry, Rutkowice, Kretkowo oraz Czaple);
 • budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski wraz z zakupem działki pod inwestycje;
 • opracowanie dokumentacji projektowych i remont budynków ośrodków zdrowia w Lubieniu Kujawskim i Kłóbce;
 • modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Narty;
 • zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach;
 • opracowanie dokumentacji przebudowy dróg planowanych do realizacji w 2017 roku;
 • zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Morzyce;
 • budowę oświetlenia dróg gminnych;
 • zadania z Funduszu Sołeckiego w tym monitoring Lubienia Kujawskiego;

Planuje się, że zadania inwestycyjne i remontowe w 2016 roku wyniosą ponad 10 mln zł. w tym pozyskane dotacje zewnętrzne ponad 6 mln zł.

Galeria zdjęć --tutaj--