• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Więcej infromacji  --tutaj--

Informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2015 roku, kasa w Urzędzie Miejskim będzie czynna do godziny 10:00.

Projekt ustawy wprowadzającej świadczenie dla rodzin 500 zł został skierowany do konsultacji społecznych. Premier Beata Szydło poinformowała o tym podczas świątecznego spotkania z rodzinami wielodzietnymi w Kancelarii Premiera. Projekt „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcia rodzin. Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom na dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Proponowane rozwiązanie ma zmniejszyć obciążenia finansowe rodzin związane z wychowywaniem dzieci, a tym samym zachęcać do podejmowania decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci.

Więcej --tutaj--

Uwagi można składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podczas XI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim uchwalono budżet gminy na 2016 rok. Za przyjęciem projektu budżetu na 2016 rok zagłosowało jednogłośnie 15 radnych. W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości 22.942.147 zł, wydatki w wysokości 22.578.947 zł, oraz nadwyżkę w wysokości 363.200 zł.

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano m.in.

 • przebudowę ok. 20 km. dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski (drogi gminne w miejscowościach Chwalibogowo, Wola Olszowa, Morzyce, Kamienna, Gole, Kaliska, Krzewie, Sławęckie Góry, Rutkowice, Kretkowo oraz Czaple);
 • budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski wraz z zakupem działki pod inwestycje;
 • opracowanie dokumentacji projektowych i remont budynków ośrodków zdrowia w Lubieniu Kujawskim i Kłóbce;
 • modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Narty;
 • zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach;
 • opracowanie dokumentacji przebudowy dróg planowanych do realizacji w 2017 roku;
 • zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Morzyce;
 • budowę oświetlenia dróg gminnych;
 • zadania z Funduszu Sołeckiego w tym monitoring Lubienia Kujawskiego;

Planuje się, że zadania inwestycyjne i remontowe w 2016 roku wyniosą ponad 10 mln zł. w tym pozyskane dotacje zewnętrzne ponad 6 mln zł.

Galeria zdjęć --tutaj--

Dnia 20 grudnia 2014 r. (niedziela) w Boniewie odbyła się XVII Powiatowa Wystawa „Stoły Wigilijne na Kujawach”. Tak jak w ubiegłych latach i tym razem koła gospodyń  i młodzież ze szkół powiatu włocławskiego przygotowały najróżniejsze potrawy wigilijne. Organizatorem  wystawy był Samorząd Powiatu Włocławskiego oraz Samorząd Gminy Boniewo. Reprezentantem Gminy Lubień Kujawski były Panie Barbara Marzec, Aleksandra Seklecka, Zofia Małachowska oraz Bernadeta Jędrusiak.

Zwiedzający wystawę mogli zapoznać się z twórczością ludową. Swoje stanowiska z rękodziełem zaprezentowało dwunastu twórców. Po części artystycznej, wystawcom wręczono drobne upominki, a zgromadzeni na wystawie goście przed degustacją złożyli sobie życzenia świąteczne i podzielili się opłatkiem.

Galeria zdjęć --tutaj--

W bieżącym roku Gmina Lubień Kujawski przebudowała 12 kilometrów dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej. Drogi z nowymi nawierzchniami powstały w miejscowościach Antoniewo, Gocław, Gole, Beszyn, Szewo, Wąwał, Wiktorowo oraz Wola Dziankowska. Łączny koszt zadań drogowych wyniósł w 2015 roku prawie 4 mln zł. Na przebudowę dróg gmina otrzymała ponad 1,5 mln zł. dotacji z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych oraz Funduszu ochrony gruntów rolnych.  

Na koniec roku 2015 całkowita długość sieci dróg gminnych wynosi ponad 205 km w tym o nawierzchni bitumicznej  ok. 85 km oraz o nawierzchni wzmocnionej np. kamieniem tłuczniowym ok 20 km.

Ponad 100 km dróg na terenie gminy to drogi o nawierzchni gruntowej.

W 2016 roku planuje się przebudowę ok. 20 km dróg gminnych do nawierzchni asfaltowej. Więcej o przyszłorocznych drogach pisaliśmy już wcześniej w artykule "Z dotacją wojewody przebudujemy..."

Fotorelacja z kilku lokalizacji --tutaj--

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 18.12.2015 r. (piątek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych

Zgliński Janusz

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuję, że w dniu 21 grudnia 2015r. w kasie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim nastąpi wypłata stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

Stypendia wypłacane są dla uczniów z rodzin w których dochód netto na członka rodziny nie przekracza kwoty 514,00 zł . Stypendia wypłacane są na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r.Nr 256, poz.2572 z późn.zm.), oraz Uchwały nr XXIV/138/05 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.Nr 66, poz.1283).