• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

20190715 111344Trwają prace budowlane związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim. Aktualnie wykonano wykop pod budowę nowego zbiornika buforowego na wody ściekowe o poj. 250 m3. Ponadto w ramach zadania planowana jest budowa nowego stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków, remont osadników oraz węzła odwodnienia osadu nadmiernego. Wykonawcą prac jest Zakład Remontowo-Budowlany „TOM-BUD” S.C. Krzysztof Tomczyk z Brudzenia Dużego. Inwestycja o wartości 2 mln zł. jest współfinansowana w kwocie 700 tys. zł. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

komisjaPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 18.07.2019 r. (czwartek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: rozpatrzenie pism mieszkańców i sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Kosmalski Jacek

 

komisjaoPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 16.07.2019r. (wtorek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: zaopiniowanie wniosków stypendialnych.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wojciechowska Elżbieta

plakat Piknik Familijny

W odpowiedzi na zaproszenie Ministra Środowiska – Henryka Kowalczyka, pierwsze gminy z naszego województwa wyraziły chęć podjęcia współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i aktywnego włączenia się w realizację Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. To ukłon w stronę przyszłych beneficjentów, którzy już w najbliższym czasie będą mogli uzyskać poradę, wypełnić wniosek oraz złożyć dokumenty w swojej gminie bez potrzeby wyjazdu do Torunia. Pracownicy gmin będą również dokonywać oceny wniosków, co w znacznym stopniu usprawni proces wnioskowania.

 

Ireneusz Stachowiak wyraził wdzięczność za chęć współpracy ze strony gmin:
„Jestem przekonany, że wspólna realizacja programu przez nasze jednostki zdecydowanie korzystnie wpłynie na wzrost ilości składanych wniosków z terenu Państwa gminy. Jednocześnie nie mam wątpliwości, że spotka się ona z dobrym przyjęciem mieszkańców Państwa gminy, ponieważ będą mieli zapewnioną pomoc w wypełnianiu wniosków na terenie miejsca swojego zamieszkania i tym samym wzrośnie zainteresowanie Programem. Nasze wspólne działanie niewątpliwie przełoży się na poprawę jakości powietrza w regionie oraz komfort życia mieszkańców.”

Wczoraj i dziś włodarze dwunastu pierwszych gmin podpisali z Prezesem Zarządu Ireneuszem Stachowiakiem porozumienie dotyczące współpracy. Wśród nich znaleźli się burmistrzowie i wójtowie następujących gmin:

- Tomasz Chymkowski – Burmistrz Miasta Brześć Kujawski

- Błażej Łabędzki – Wójt Gminy Gąsawa 

- Eugeniusz Gołembiewski – Burmistrz Miasta Kowal 

- Daniel Kożuch – Wójt Gminy Śliwice

- Szymon Zalewski – Wójt Gminy Świedziebnia

- Krzysztof  Dąbkowski – Wójt Gminy Tłuchowo

- Marek Wiliński – Burmistrz Lubienia Kujawskiego

- Wojciech Oskwarek – Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka

- Tomasz Krasicki – Wójt Gminy Czernikowo

- Jacek Duma – Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo

- Piotr Kalamon – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

- Krzysztof Czarnecki – Wójt Gminy Wielka Nieszawka

- Roman Nowakowski – Wójt Gminy Choceń

 

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 11.07.2019 r. (czwartek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: niekorzystne zjawisko atmosferyczne – susza 2019.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

DSC 3060W dniu 8 lipca br. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy Wojewoda Kujawsko – Pomorski Mikołaj Bogdanowicz podpisał z przedstawicielami 34 jednostek samorządu terytorialnego umowy na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.Wśród podpisywanych umów była umowa dofinansowania środkami budżetu państwa zadania dotyczącego przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Modlibórz, Modliborek, Bilno, Szewo i Gagowy z Gminy Lubień Kujawski. Umowę z Wojewodą podpisywali Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz ­Skarbnik Wanda Mordzak Zadanie obejmuje przebudowę w/w dróg gminnych o łącznej długości ponad 8 km wraz z budową chodnika wzdłuż drogi Bilno - Modlibórz. Inwestycja o wartości 5.3 mln. zł. jest dofinansowana środkami z budżetu państwa w wysokości 2.3 mln. zł. Zadanie jest jednym z największych w Województwie Kujawsko - Pomorskim, na jakie gmina uzyskała wsparcie zarówno pod względem kwoty przyznanego przez Wojewodę dofinansowania jak i zakresu prac. W chwili obecnej zadanie jest już przez gminę realizowane a jego zakończenie zaplanowano na październik br.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Lubień Kujawski złożyła w bieżącym roku nowe wnioski na przebudowę kolejnych dwóch dróg w miejscowościach Kaczawka oraz Kaliska. Aktualnie czekamy za rozstrzygnięciem naboru w/w wniosków.

WFOŚiGWWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

 

 

 

1. Dofinansowanie w postaci dotacji udzielane będzie na zakup:

• wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
• środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów;


2. O dotację wnioskować mogą posiadacze użytków rolnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha. 

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego, z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.
Wypełniony i podpisany formularz wniosku, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu naboru wniosków, wraz  ze wskazanymi w nim załącznikami, należy złożyć  w terminie od  15.07.2019 r. do 31.12.2019 r.  do 

Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa 
w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy (OSChR),
ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 85-900 Bydgoszcz, I piętro, pokój 53B.
Godziny przyjmowania wniosków 7:00-14:00.

Zasady naboru wniosków, ich weryfikacji i realizacji określa Regulamin naboru wniosków.

Dokumenty do pobrania dla posiadaczy użytków rolnych zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania:
1. Programu Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.
2. Regulaminu naboru wniosków wraz z załącznikami:
a) Wniosek o wsparcie wapnowania gleb (zał. nr 1),
b) Instrukcja wypełniania wniosku (zał. nr 2),
c) Dokumenty dotyczące pomocy de minimis (zał. nr 3),

Osoby do kontaktu:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

•tel. 56 62 12 356

 

plakat Piknik Familijny

DSC 8918Dnia 5 lipca 2019 r. w sali OSP w Lubieniu Kujawskim odbył się Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości uczestniczyło 14 par. Złote Gody to wyjątkowy Jubileusz, święto dwojga ludzi, których wspólne rodzinne życie jest powodem do dumy i radości dla najbliższych, wzorem wierności i lojalności. Dostojnym Jubilatom towarzyszyły najbliższe osoby – dzieci i wnuki.

 

W gronie par świętujących Jubileusz znaleźli się Państwo:

Halina i Kazimierz Balcerzak,

Krystyna i Zdzisław Bednarek,

Janina i Stanisław Kacprzak,

Barbara i Henryk Lewandowscy,

Urszula i Bogdan Lisowscy,

Zofia i Tadeusz Ładzińscy,

Wanda i Mirosław Maciejewscy,

Maria i Wiesław Majchrzak,

Anna i Jan Pawłowscy,

Teresa i Bogusz Pietrusińscy,

Jadwiga i Wiesław Przybyszewscy,

Janina i Stefan Rutkowscy,

Wanda i Jerzy Weber,

Genowefa i Józef Zasada.

Za zgodność pożycia małżeńskiego Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Dekoracji w imieniu Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy dokonał Burmistrz Lubienia Kujawskiego. Słowa uznania pod adresem Jubilatów, życzenia i podziękowania za trud pracy na rzecz rodziny i społeczności lokalnej skierował Burmistrz Pan Marek Wiliński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Małachowski. Wszystkim świętującym parom składamy raz jeszcze życzenia pomyślności, szczęścia, kolejnych lat w zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.

Więcej zdjęć w galerii --tutaj--