• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W związku z realizacją projektu pn: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” ogłoszony został przetarg nieograniczony na zakup wyposażenia oddziałów przedszkolnych. Termin otwarcia ofert przetargowych ustalony został na dzień 26.08.2015r. Kwota dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 248 897,32 zł. Projekt będzie realizowany w szkołach podstawowych w Kaliskach, Kanibrodzie oraz w Kłóbce. W ramach projektu przewiduje się doposażenie placów zabaw, modernizację toalet dla najmłodszych dzieci i personelu szkół oraz zakup wyposażenia w skład, którego wchodzą meble, sprzęt ITC, zabawki oraz sprzęt dydaktyczny.

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki  zaprasza na spotkania otwarte mieszkańców gmin należących do Stowarzyszenia, które mają na celu współtworzenie LSR na lata 2014-2020. 

Chcesz mieć wpływ na rozwój Twojej miejscowości/gminy przyjdź na spotkanie!!

Harmonogram spotkań do pobrania --tutaj--

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanego ciągnika rolniczego URSUS-3512K.

 Treść ogłoszenia

Załącznik nr. 1 do ogłoszenia

Załącznik nr. 2 do ogłoszenia

Załącznik nr. 3 do ogłoszenia

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubień Kujawski. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKO” z Włocławka. Wybrana oferta opiewa na kwotę 457 980,48 zł. Jest to kwota, którą gmina będzie zobowiązana zapłacić wykonawcy za 12 miesięcy świadczenia w/w usługi. Nowa oferta jest nieznacznie tańsza od dotychczas obowiązującej z firmą TONSMEIER Centrum, która wynosiła 498 413,87 zł.

Trwają prace przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 191442C Wiktorowo granica gminy, gmina Lubień Kujawski”. Prace budowlane za kwotę 464 tys. zł realizuje Konsorcjum wykonawców Molewski Sp. z o.o. z Włocławka oraz Invest Development Sp. z o.o. z Chodcza. Zakończono już roboty związane z ułożeniem dolnej warstwy podbudowy jezdni. Aktualnie drogowcy wykonują prace związane z ułożeniem górnej warstwy podbudowy. Termin zakończenia wszystkich prac upływa w sierpniu br. W chwili obecnej prace są wykonywane zgodnie z umownym harmonogramem. 

Informujemy, że w dniu 21.08.2015 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 22 odbędzie się pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji ds. referendum.

 

 

 

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim działa punkt informacyjno – doradczy, w którym można uzyskać kompleksową pomoc w wypełnianiu wniosków o unijne dotacje obszarowe, czy dotacje na zakup sprzętu rolniczego. Interesantów przyjmuję Pani Beata Matusiak (specjalista do spraw dotacji obszarowych) w czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00 w pokoju nr 11.