• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Burmistrz Lubinia Kujawskiego informuje mieszkańców miasta i gminy Lubień Kujawski, że w dniu 12 maja br. w godz. 6.00-19.00 lub 13 maja br.) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie RENEGADE-KAPER 15/1. Jednym z elementów przedsięwzięcia będzie epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W związku z tym zostanie przeprowadzony trening ćwiczebny systemu alarmowania i ostrzegania.

W trakcie prowadzonego ćwiczenia  systemu alarmowania mogą zostać włączone  syreny alarmowe za pośrednictwem których będą podane dwa sygnały ćwiczebne

a) ogłoszenie alarmu (dźwięk modulowany przez okres trzech minut)

b) odwołanie alarmu (dźwięk ciągły przez okres trzech minut)

Alarmy będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 08.05.2015 r. (piątek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: udzielenie/nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

 

        Przewodniczący

                             Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam

Energa SA informuje, że przerwa w dostawie energii elektrycznej która miała dziś nastąpić została odwołana!

 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 07.05.2015 r. (czwartek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: udzielenie/nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych

Zgliński Janusz

Dnia 6 maja 2015 roku w godz od 10:00 do 15:00 na terenie miasta Lubień Kujawski nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej. Przerwa nastąpi w następujących stacjach: Kaliska 2, 5, Lubień WP, Lubień Piekarnia, Lubień Plac Wolności, Lubień Osiedle, Lubień Dom Dziecka.

W dniu 30.04.2015 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla obronności kraju", które zostały nadane Decyzją Nr 2382/Kadr Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2014 r. rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. Srebrnymi medalami odznaczeni zostali Państwo Bożena i Julian Nowaczewscy z miejscowości Chojny. Medale wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień we Włocławku ppłk Radosław Niecikowski.

Galeria Zdjęć --tutaj--

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 05.05.2015 r. (wtorek) o godzinie 1130 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: udzielenie/nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 04.05.2015 r. (poniedziałek) o godzinie 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: współpraca między Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim oraz dotacje do dróg dojazdowych do pól.

                                                   Przewodniczący

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Matusiak Andrzej

Jak co roku Ministerstwo Gospodarki wspiera finansowo realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. W dniu 29 kwietnia 2015r. Ministerstwo ogłosiło wyniki konkursu – Azbest 2015r. Gmina Lubień Kujawski otrzymała dotację na opracowanie „Programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją na terenie Gminy Lubień Kujawski”. W tegorocznym Konkursie Ofert Azbest 2015! wpłynęło 394 ofert z czego 209 znalazło uznanie Komisji konkursowej.

Więcej Informacji --tutaj-- oraz --tutaj--