• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W dniu 8 czerwca br. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Pan Marek Wiliński wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Panem Markiem Małachowskim oraz Kierownikiem Referatu Inwestycji Panem Bogdanem Domżalskim dokonywali przeglądu zaawansowania prac inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski”. Prace budowlane za kwotę 2.8 mln. zł realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Kutna. Termin zakończenia prac upływa we wrześniu br. W chwili obecnej prace są wykonywane zgodnie z umownym harmonogramem. 

Zdjęcia --tutaj--

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki mam przyjemność zaprosić Przedsiębiorców, Przedstawicieli Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gminy Lubień Kujawski  na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim w dniu 9 czerwca 2015 r. o godzinie 12:00. Przedmiotem spotkania jest omówienie nowej unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz określenie nowych celów Lokalnej Strategii Rozwoju.  

 

Z poważaniem

Burmistrz Lubienia Kujawskiego

Marek Wiliński

3 czerwca bieżącego roku przekazano plac budowy Firmie Inżynieryjno-Drogowej DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka, która dokona przebudowy drogi gminnej nr 191424C Gocław-Gole w gminie Lubień Kujawski. Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę 335.076.11zł w terminie do 31.08.2015r.

 

 

Problem suszy zaczyna być dotkliwy szczególnie dla naszego regionu. Spowodowane jest to brakiem opadów atmosferycznych. W dniu dzisiejszym Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego podpisał i przesłał do Wojewody w Bydgoszczy informację ze wskazaniem powołania komisji do spraw szacowania strat spowodowanych przez suszę. O dalszych działaniach w powyższej sprawie będziemy informować bezpośrednio sołtysów naszej gminy.

Dziewczęta z Lubienia Kujawskiego w dniu  1 czerwca 2015  uczestniczyły w XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.  By uzyskać mandaty poselskie należało zrealizować projekt dotyczący miejsc w przestrzeni publicznej, które młodzież chciałaby zmienić. Z Lubienia Kujawskiego działania podjęły dwa zespoły:

-Karolina Czyżnikowska i Weronika Polichnowska;

-Gabriela Czarniak i Daria Deicka;

Więcej Informacji --tutaj--

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 02.06.2015 r. (wtorek) o godzinie 11:15 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta

 

W dniu 29.05.2015 r. przy nowo wybudowanym miejscu ogniskowym nad jeziorem Lubieńskim odbyło się spotkanie seniorów. Spotkanie było okazją do wykorzystania nowej infrastruktury rekreacyjnej wybudowanej przy współpracy gminy z Lokalną Grupą Działania Dorzecza Zgłowiączki. W spotkaniu wzięli udział również samorządowcy w tym Burmistrz Lubienia Kujawskiego.

Galeria zdjęć tutaj --tutaj--

Z okazji Dnia Dziecka w sobotę w Lubieniu Kujawskim odbyły się dwie imprezy dla dzieci. Pierwsza to II Powiatowy Festyn z Okazji Dnia Dziecka przy Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim, na którym dzieci bawiły się razem z rodzicami, dziadkami oraz bliskimi i przyjaciółmi. Przygotowane  atrakcje cieszyły się wielkim zainteresowaniem, dzieci wraz z rodzicami chętnie brały udział w licznych konkurencjach sprawnościowych, grach, konkursach i zabawach. Drugą atrakcją dla dzieci i dorosłych w sobotni dzień był Turniej dziecięcej piłki nożnej Grassroots Football Festival organizowany przez Akademie Piłkarską Młoda Włocławianka Włocławek oraz Miasto i Gminę Lubień Kujawski, który był rozegrany na stadionie w Lubieniu Kujawskim, w turnieju uczestniczyło wiele drużyn małych piłkarzy którym kibicowali rodzice i inni przybyli.

Fotorelacja dostępna --tutaj--