• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

StatutBurmistrz Lubienia Kujawskiego informuje, że w dniach od 15.02.2019 r. do 01.03.2019 r. na podstawie Uchwały Nr V/28/2019 oraz Uchwały Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 14 lutego 2019 r. konsultacjom społecznym poddane zostaną projekty statutów jednostek pomocniczych Gminy Lubień Kujawski: Miasta Lubień Kujawski oraz sołectw Gminy Lubień Kujawski.

Konsultacje odbędą się w formie zebrania uwag i opinii poprzez wypełnienie karty konsultacyjnej. Opinie można składać w pokoju Nr 14 Urzędu Miejskiego w dniach od 15.02.2019 r. do 01.03.2019 r. w godz. Pracy Urzędu w formie pisemnej na karcie konsultacyjnej, który zostanie udostępniona na stronie internetowej lubienkujawski.pl, w pokoju nr 14 Urzędu Miejskiego oraz drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu Miasta Lubien Kujawski

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektow statutow sołectw Gminy Lubien Kujawski

komisjaPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 18.02.2019 r. (poniedziałek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: kontrola wydatków Gminy Lubień Kujawski na fundusz sołecki.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Jarosław Woźniak

ulotka dot. e dowodu w postaci elektronicznej 1

youtube

Stream dostępny będzie o godz. 12:00 na kanale Youtube.com Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim --tutaj--

51668586 384386982141397 5956958440839446528 nZawodnicy Lubienianki zwyciężyli w turnieju, który odbył się 2 lutego w Kłodawie. Orlicy pokazali duże umiejętności indywidualne oraz zespołowe. 

Wyróżnieni przez organizatorów:

Adam Wasielewski- najlepszy bramkarz
Kacper Krysiński- najlepszy zawodnik

bid bydgoszczBiuro Inżynierii Drogowej BID s.c. z Bydgoszczy za kwotę 21 tys. zł. zaprojektuje rozbudowę ul. Przejazd w Lubieniu Kujawskim. Biuro złożyło najkorzystniejszą ofertę w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Dokumentacja projektowa ma zostać opracowana w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Planowany zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie koncepcji inwestycji, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, geodezyjne wydzielenie działki pod inwestycję (1 działka) oraz uzyskanie decyzji Starosty Powiatu Włocławskiego o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej na podstawie wniosku, złożonego wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w art. 11d Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

IMG 20190208 124101W dniu 8 lutego br. w sali remizy OSP w Lubieniu Kujawskim odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Burmistrza Lubienia Kujawskiego Marka Wilińskiego z sołtysami z terenu gminy. W spotkaniu uczestniczył także Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Małachowski. Burmistrz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej podziękowali sołtysom za mijającą czteroletnią współpracę obfitującą w różnego rodzaju wspólne działania na rzecz społeczności. Spotkanie było okazją do omówienia spraw bieżących oraz kwestii zbliżających się wyborów sołeckich, które mają odbyć się w miesiącach marzec – kwiecień br.. Wybory sołeckie będą poprzedzone zmianami statutów sołectw przewidujących wydłużoną 5 letnią kadencję sołtysów oraz rad sołeckich.

komisjaoDnia 14 lutego 2019 roku (czwartek) o godzinie 12:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie V Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

 I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie V Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej IV Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2027.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 3. Uchwała w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w żłobku.
 4. Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubień Kujawski na 2019 rok.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy na 2019 rok.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.
 7. Uchwała w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu Miasta Lubień Kujawski.
 8. Uchwała w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Lubień Kujawski.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonych w Lubieniu Kujawskim na czas nieoznaczony.
 12. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 13. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad V Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

Plakat Dzień Kobiet

wodociagW dniu 07.02.2019r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przystąpi do płukania sieci wodociągowej na terenie Lubienia Kujawskiego, co może skutkować czasowym pogorszeniem jakości wody w sieci wodociągowej. Płukanie będzie odbywać się w godzinach od 22:00 do godziny 6:00 – 08.02.2019r.