Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 07.12.2015 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Matusiak Andrzej

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 04.12.2015 r. (piątek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych

Zgliński Janusz

Rząd zdecydował we wtorek o zwiększeniu stawki zwrotu w 2016 r. producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego z 0,95 zł/l do 1,00 zł/l. Podwyższenie stawki umożliwi zwrot w 2016 roku producentom rolnym 86,00 zł na każdy hektar użytków rolnych.

Więcej informacji --tutaj--

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 03.12.2015 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Woźniak Jarosław

Do dnia 31.01.2016 r. osoby chcące skorzystać z dofinansowania, powinny złożyć wniosek do Burmistrza Lubienia Kujawskiego, który powinien zawierać informacje:

  1. 1. Dane osobowe właścicieli obiektu który ma być objęty wnioskiem
  2. 2. Określenie przez wnioskodawcę w jakim zakresie ma być udzielone wsparcie finansowe:

- demontaż pokrycia dachowego

- transport odpadów azbestowych

- unieszkodliwianie wyrobów azbestowych

3. Adres obiektu z którego będzie demontowany azbest wraz z nr działki

4. Określenie w którym kwartale 2016 r. będzie realizowane przedsięwzięcie

5.Dokument potwierdzający zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę w zależności od zakresu prowadzonych prac

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim w pokoju nr 18 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek do pobrania --tutaj--

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 02.12.2015 r. (środa) o godzinie 14:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 02.12.2015 r. (środa) o godzinie 9:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

Wojewoda Kujawsko-Pomorska Ewa Mes zatwierdziła w dniu 30 listopada 2015 roku listę rankingową wniosków o dofinansowanie w roku 2016 zadań w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019".  Na liście gminnej znalazły się 72 wnioski na łączną sumę dofinansowania z budżetu państwa wynoszącą prawie 68 mln. zł. (dostępna kwota dla gmin wynosi 24 mln zł.). Na 6 pozycji listy jest projekt Gminy Lubień Kujawski. W ramach projektu za kwotę 5,5 mln zł. planuje się przebudowę ponad 16 km dróg gminnych w miejscowościach  Chwalibogowo, Wola Olszowa, Morzyce, Kamienna, Gole, Kaliska, Krzewie oraz Sławęckie Góry. Kwota przyznanej dotacji z budżetu państwa wynosi 2,75 mln zł. Bezzwrotnej pomocy finansowej na sfinansowanie projektu w kwocie ponad 300 tys. zł. udzieli dodatkowo gminie Powiat Włocławski.

Lista rankingowa --tutaj--

Gmina Lubień Kujawski planuje ponadto w 2016 roku pozyskać dodatkowe środki na budowę prawie 4 km dróg w miejscowościach Czaple, Rutkowice oraz Kretkowo z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozwoliłoby to gminie na wybudowanie w 2016 roku 20 km. dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej.

Przypominamy, że w związku z prowadzeniem prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lubień Kujawski na lata 2016-2022, prosimy o wypełnienie i dostarczenie ankiet tylko do dnia 30 listopada (Poniedziałek), pocztą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście do Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, pok. 1 (sekretariat).

Ankiety dostępne --tutaj-- 

W dniu 25 listopada br. o godz. 10:00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim odbyła się X sesja Rady Miejskiej. Na posiedzeniu podjęto m.in. uchwały dotyczące wysokości stawek podatków na 2016 rok.