Trwają prace przy realizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej nr 191424C Gocław-Gole". Roboty budowlane wykonywane są przez Firmę Inżynieryjno-Drogową Drogtom Sp. z o.o. z Włocławka. Dzięki przebudowie droga Gocław-Gole na odcinku 1,185 km zyska nową nawierzchnię, wykonane zostaną również zjazdy gospodarcze oraz polne. Przypomnijmy, że przebudowa drogi Gocław-Gole współfinansowana jest ze środków  Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 148 tys. zł.

W ramach nowego okresu programowania 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  przystępuje do opracowania LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU dla obszaru obejmującego 13 gmin powiatu włocławskiego: Gminę Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Lubanie, Lubień Kujawski,  Lubraniec, Włocławek oraz Miasto Kowal.

 

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuje, że w dniu 31.07.2015r. wpłynęło pismo złożone przez inwestora - Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski z prośbą o wycofanie wniosku z dnia 21.01.2015r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi do prawidłowego jej działania (linia kablowa SN 15kV, stacja transformatorowa) zlokalizowany na działce nr 217 w m. Kaliska. Wobec powyższego postępowanie w tej sprawie zostanie umorzone.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z kalendarzem referendalnym do dnia 7 sierpnia 2015 roku podmioty uprawnione dokonują zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum. Przez podmiot uprawniony należy rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. 2015 r., poz. 318), posiadający zaświadczenie wydane przez Państwową Komisję Wyborczą na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy

Wykaz podmiotów uprawnionych publikowany jest na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Starostwo Powiatowe we Włocławku przystąpiło do konsultacji projektu Strategii Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego obejmującej gminy Baruchowo, Boniewo, Chodecz, Izbica Kujawska, Lubraniec oraz Lubień Kujawski.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 28 lipca 2015 r. do 11 sierpnia 2015r.

Opinie oraz uwagi można składać poprzez wypełnienie kwestionariusza konsultacji dostępnego tutaj lub na stronie internetowej: www.powiat.wloclawski.pl w zakładce „Obszar Rozwoju Społeczno – Gospodarczego”. Wypełnione kwestionariusze należy przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek z dopiskiem „konsultacje społeczne Strategii ORSG” lub drogą e-mailową, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W projekcie Strategii Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego uwzględniono na podstawowej liście projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej pięć projektów zgłoszonych przez gminę Lubień Kujawski na kwotę prawie 4,5 mln. zł. tj:

  1. Termomodernizacja budynków publicznych i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych;

  2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków;

  3. Budowa ścieżki przyrodniczej nad jeziorem lubieńskim;

  4. Rewitalizacja Lubienia Kujawskiego;

  5. Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego oraz przebudowa edukacyjnego placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych.

 

Poniżej prezentujemy projekt dokumentu oraz zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii.

Projekt Strategii Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego --tutaj--

Załącznik do projektu Strategii Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego --tutaj--

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 30.07.2015 r. (czwartek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie wniosku Dyrektor Ośrodka Kultury oraz wprowadzenie inwestycji do budżetu.

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

Rolnicy, którzy złożyli wnioski w sprawie suszy, a nie podpisali protokołów w wyznaczonych terminach dla danych sołectw, proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim (SALA ŚLUBÓW - II piętro).

 

W dniu 27 lipca  br. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Pan Marek Wiliński wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Panem Markiem Małachowskim oraz Radnymi Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Panem Andrzejem Sierakowskim oraz Andrzejem Jędrasiakiem dokonywali przeglądu zaawansowania prac inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski”. Prace budowlane za kwotę 2.8 mln. zł realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Kutna. Termin zakończenia prac upływa we wrześniu br. W chwili obecnej prace są wykonywane zgodnie z umownym harmonogramem. Na zdjęciach prace w miejscowości Szewo.