Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 23.06.2015 r. (wtorek) o godzinie 14:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: analiza pod względem bezpieczeństwa stanu przygotowań miejsc do wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przegląd kąpieliska miejskiego pod względem bezpieczeństwa.

 

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam

W dniu 17 czerwca 2015 roku o godz 9:00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim odbyła się VI Sesja Rady Miejskiej. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego za 2014 rok.

Galeria Zdjęć --tutaj--

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn "Zakup i dostawa ciągnika rolniczego dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim". 

 

 

Załączniki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Ogłoszenie

Załącznik nr. 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik do formularza ofertowego

Załącznik nr. 2 - Umowa

 

Wyjaśnienia z dnia 23.06.2015

W dniu 14 czerwca 2015 roku, tancerze z Lubienia Kujawskiego rywalizowali na bydgoskim parkiecie z tancerzami z Gdańska, Płocka, Grudziądza, Poznania, Nakła, Włocławka i oczywiście Bydgoszczy.

Formacje taneczne przywiozły do Lubienia 4 puchary:

EFEKCIK                -  II miejsce
MEGA DANCE        -  II miejsce
MEGA DANCE Mini -  II miejsce
EFEKT                    - III miejsce
oraz
Aleksandra Kaczmarek  - IV miejsce

Galeria zdjęć --tutaj--

9 czerwca br. z inicjatywy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki odbyło się spotkanie podsumowujące zrealizowane przez gminę Lubień Kujawski projekty współfinansowane w ramach środków PROW i PORYBY. W trakcie spotkania poruszono także kwestię celów strategicznych dla nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.  Panel poświęcony nowej perspektywy finansowej wzbudził duże zainteresowanie zgromadzonych gości. Przedstawicielom LGD zaprezentowane zostały oczekiwania i  propozycje projektów do zrealizowania w obecnym okresie programowania.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi Burmistrz Lubienia Kujawskiego pan Marek Wiliński, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Małachowski, radni Rady Miejskiej Lubienia Kujawskiego, dyrektorzy placówek kulturalnych i przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Galeria zdjęć --tutaj--

Referat Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim informuje, że zlecono do projektowania pierwsze przydomowe oczyszczalnie ścieków, które będą budowane na terenie gminy w 2015 roku. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie przebiegała wg kolejności wpływu zgłoszeń przez osoby zainteresowane, aż do wyczerpania środków przewidzianych w budżecie na to zadanie w 2015 roku. W najbliższym czasie wykonawca dokumentacji projektowej firma EkoTechnologie Witold Żołna ze Szczecina będzie kontaktowała się z osobami, które zostały zakwalifikowane do budowy wg. kolejności zgłoszeń. Jednocześnie informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem budową przydomowych oczyszczalni ścieków w 2015 roku nie wszystkie wnioski będą mogły być zrealizowane w 2015 roku. Prowadzone już są starania, aby program budowy dofinansowywanych przydomowych oczyszczalni ścieków kontynuować także w 2016 roku.

W dniu 10 czerwca br. (środa) w godzinach od 10:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w następujących miejscach: Kaliska 2, 5, Lubień WP, Lubień Piekarnia, Lubień Plac Wolności, Lubień Osiedle, Lubień Dom Dziecka