• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Gmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy, który wykona prace związane z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Kłóbce. W ramach zadania planuje się termomodernizację budynku w zakresie ścian zewnętrznych, przebudowę nawierzchni utwardzonych na terenie działki wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie nowego ogrodzenia na cokole z przęsłami stalowymi. Wykonawca ma zrealizować zadanie w ciągu 60 dni od zawarcia umowy. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 28 kwietnia br.

Więcej informacji o postępowaniu --tutaj--

Gmina Lubień Kujawski jest właścicielem dwóch budynków, w których mieszczą się ośrodki zdrowia tj. w Kłóbce oraz w Lubieniu Kujawskim.  Aktualnie zakończono prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Kłóbce. Trwają natomiast prace nad dokumentacją projektową termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim. Realizację w/w zadań planuje się w 2016 roku. Udział finansowy w przedsięwzięciach zadeklarowali użytkownicy budynków - przychodnie medyczne.  

W dniu 21 lutego 2015 roku inaugurowała nasza nowa oficjalna strona internetowa Gminy Lubień Kujawski www.lubienkujawski.pl, która zastąpiła starą stronę internetową lubien.com. Od tego czasu dzięki Wam mamy już ponad 200 000 osłon, za co serdecznie dziękujemy. Staramy się, aby informacje na gminnej stronie były aktualne, rzetelne oraz ciekawe. Na uwadze mamy również potrzebę promocji gminy za pośrednictwem Internetu. Wszystkie informacje udostępniamy na facebooku a nasz profil lubi ponad 1700 osób. 

Obecnie o rekord wyświetleń walczą dwa atykuły umieszczone na stronie, mają po ok. 2 500 odsłon należą do nich Informacja o Pikniku Rodzinnym nad jeziorem Lubieńskim oraz Uroki Lubienia Kujawskiego w teledysku zespołu Standard

Korzystając z dnia wolnego od zajęć dydaktycznych 18 kwietnia 2016 grupa projektowa „Lubień Kujawski w PRL” udała się do Włocławka by złożyć wizytę w Archiwum Państwowym. Najpierw uczestniczyli oni w lekcji archiwalnej, która przeprowadził dla nich kierownik włocławskiego oddziału dr Tomasz Dziki. Z lekcji dowiedzieli się jak wygląda praca archiwisty, jakie dokumenty można tam odnaleźć. Następnie młodzież zarejestrowała się w pracowni naukowej i samodzielnie wypisała rewersy by móc zapoznać się treścią dokumentów dotyczących historii Lubienia Kujawskiego. Zdobyliśmy mnóstwo ciekawych materiałów, które zostaną wykorzystane w finale projektu w dniu 3 czerwca 2016 roku. Opiekunem projektu jest Pan Andrzej Dominowski.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 21.04.2016 r. (czwartek) o godzinie 13:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaległości podatków i opłat lokalnych firm i podmiotów prywatnych.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Woźniak Jarosław

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 20.04.2016 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: udzielenie / nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta

Gmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy, który wybuduje oczyszczalnie ścieków i kanalizację sanitarną w miejscowości Kłóbka. Planowana do budowy oczyszczalnia będzie realizowana w technologii szczelnych zbiorników by zminimalizować negatywny wpływ na środowisko oraz walory przyrodnicze i turystyczne miejscowości. Oczyszczalnia będzie zlokalizowana na zakupionej w bieżącym roku przez gminę działce Państwa Dębowskich. Ogłoszony właśnie przetarg przewiduje, że wykonawca będzie miał czas na zrealizowanie zadania do 4 listopada 2016 roku.

Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 19.04.2016 r. (wtorek) o godzinie 8:15 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: ośrodek zdrowia w Kłóbce.

Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych

Zgliński Janusz

Zespół Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim informuje, że dysponuje powierzchnią do wynajmu na prowadzenie sklepiku szkolnego. Wszelkie informacje dostępne są pod nr. telefonu 0 54 284 31 48 u Pani Krystyny Ziemińskiej, Dyrektora ZPO w Lubieniu Kujawskim. Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, ul. Szkolna 15, do dnia 29 kwietnia 2016r. do godz. 15.00.