• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie przekazała nieodpłatnie Gminie Lubień Kujawski nieruchomość zabudowaną w miejscowości Kamienna. W skład nieruchomości wchodzi budynek Świetlicy Środowiskowej oraz działka o powierzchni ok. pół hektara. Tym samym zakończyły się wieloletnie starania gminy o przejęcie nieruchomości wykorzystywanej przez lokalną społeczność na cele kulturalne. Przejecie nieruchomości było możliwe dzięki przychylności konserwatora zabytków, który zezwolił na wydzielenie przekazywanej działki z całości parku w Kamiennej oraz przychylności kierownictwa Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie. Szczególne jednak podziękowania za pomoc w przekazaniu gminie obiektu należą się kierownictwu Ośrodka Hodowli Zwierząt Zarodowych w Chodeczku Panu Prezesowi Stanisławowi Spurtacz oraz Panu Wiceprezesowi Adamowi Macierewiczowi.  Gmina planuje przejęty majątek świetlicy włączyć w zasób powstającego w kwietniu br. Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim a w najbliższych dwóch latach remont obiektu i zagospodarowanie działki przy wykorzystaniu środków unijnych.

W dniu 8 kwietnia 2016 r. (piątek) o godz. 9.30 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż siana na terenie byłego lotniska w Kaliskach. Należność za zakupione siana płatna na miejscu.

 

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 16.03.2016 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: analiza pod względem bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz sprawy bieżące.

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam

W dniu 13 marca 2016r (niedziela) w Izbicy Kujawskiej odbyły się XVIII Powiatowe Wystawy Stołów Wielkanocnych na Kujawach. Tak jak w latach ubiegłych wystawcami były reprezentacje gmin powiatu włocławskiego. Organizatorem wystawy był Samorząd Powiatu Włocławskiego oraz Samorząd Gminy Izbica Kujawska. Zwiedzający wystawę mogli zapoznać się z twórczością ludową. Po części artystycznej, wystawcom wręczono drobne upominki a zgromadzeni na wystawie goście przed degustacja złożyli sobie życzenia i podzielili się jajeczkiem.

Galeria zdjęć --tutaj--

W dniu 8 marca odbyły się Obchody Dnia Kobiet w Remizie OSP w Lubieniu Kujawskim zorganizowane przy udziale Burmistrza i Radnych naszego miasta. Każda z Pań otrzymała od radnych symbolicznego kwiatka. W części artystycznej występowały dzieci z Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej, młodzież i dzieci ze szkoły w Kłóbce oraz reprezentantka Studium Muzycznego z Włocławka Alicja Deicka. Na koniec przy wspólnym torcie Burmistrz wraz z Radnymi złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkich zgromadzonym Paniom.

Galeria zdjęć --tutaj--

Stowarzyszenie  „Z drugiej strony”, w  porozumieniu  i w  ramach współpracy z „Biurem  dla obywatela” z Włocławka  i  tut. Ośrodka Kultury organizuje w dniu 17 marca, dwu – etapowe bezpłatne porady prawne.

I.  9.00 – 12.00 bezpłatne porady prawne dla wszystkich mieszkańców. Zapisy do dnia 15-go marca w Ośrodku Kultury i pod nr tel. 604 212 360

 

II. 12.00 - 15.00 porada prawna dla zainteresowanych dot. tzw. służebności przesyłu.

Informacje dodatkowe:  Jan Koralewski  - 604 212 360

Na wniosek Burmistrza Lubienia Kujawskiego Marka Wilińskiego w dniu 9 marca br., we Włocławku odbyło się spotkanie Burmistrza z kierownictwem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na spotkaniu Burmistrz wnioskował o wykonanie przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 91 w miejscowości Lubień Kujawski w pobliżu marketu MILA. Burmistrz zwrócił uwagę, że praktycznie codziennie występują w tym miejscu niebezpieczne zdarzenia drogowe z udziałem pieszych polegające na pokonywaniu przez pieszych drogi krajowej nr 91 w miejscu do tego nieprzystosowanym. Z otrzymanych informacji wynika, że jest szansa na wykonanie takiego przejścia w bieżącym roku.

Na spotkaniu omawiano ponadto potrzebę poprawy oznakowania dojazdu do terenów inwestycyjnych na lotnisku.

Na zakończenie spotkania Burmistrz podziękował za wykonanie w ubiegłym roku znaku świetlnego (ograniczenie prędkości) przy wjeździe do Lubienia Kujawskiego od strony Kowala, o co wnioskował wspólnie z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim. 

Naszą Gminę reprezentować będą: Elżbieta Droszcz, Anna Mikołajczyk,  Wioletta Sobierajska oraz Hubert Jankowski.