• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W dniu 24.02.2016 r. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zorganizowała wspólne spotkanie władz Gminy: Burmistrza Lubienia Kujawskiego – Pana Marka Wilińskiego, przewodniczącego RM - Pana Marka Małachowskiego, wiceprzewodniczącej - Pani Jolanty Grauman z działaczami klubów sportowych z naszego terenu: KS „Lubienianka”, UKS „Lubienianka”, UKS „Start” z Kłóbki. Kluby sportowe reprezentowali: Panowie: Jarosław Woźniak, Jarosław Pieczkowski, Andrzej Dominowski, Zbigniew Stańczak. Na spotkaniu reprezentanci klubów przedstawili bieżące i perspektywiczne plany swoich klubów dotyczące sportu dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Szczegółowa tematyka dotyczyła prężnej działalności i osiągnięć KS „Lubienianka” - dorosłych i dzieci w piłce nożnej. Kluby uczniowskie przedstawiły bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum – zajęcia szkoleniowo-treningowe, organizowane imprezy sportowe, propagowanie „zdrowego trybu życia”, a przede wszystkim zachęcanie Rodziców i sympatyków klubów do włączenia się w działalność klubów. Rozmowa dotyczyła, nie tylko, bieżących planów i ich realizacji, ale również dotykała rozbudowy i modernizacji istniejących już obiektów sportowych. Burmistrz i Przewodniczący RM przedstawili pomysł budowy pełnowymiarowej sali sportowej. Nowy obiekt ma spełniać wymagane standardy, co pozwoli na treningi np. piłki ręcznej. Wybudowanie takiej sali zdecydowanie poszerzy możliwości rozwoju gminnego sportu, ale także przyczyni się do promocji naszej Gminy.

Warto wymieniać doświadczenia, ale …

Szanowni Państwo nie czekajmy!

Kluby sportowe proponują świetną ofertę sportową. W każdej chwili można z całymi Rodzinami dołączyć i zainwestować we własne zdrowie oraz zdrowie swoich dzieci!

                               Z poważaniem

Elżbieta Wojciechowska

                                                                             Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 29.02.2016 r. (poniedziałek) o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo –Gospodarczej. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

W czwartek, 25 lutego 2016r. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński podpisał umowę na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski. Przebudowywane drogi będą w miejscowościach Chwalibogowo, Wola Olszowa, Morzyce, Kamienna, Gole, Kaliska, Krzewie oraz Sławęckie Góry.
Przypomnijmy, że w przeprowadzonym postępowaniu najlepszą ofertę złożyło konsorcjum firm Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych sp. z o. o.  z Nowej Wsi oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. z Gostynina. Koszt robót wyniesie 4.485.599,51 zł. a zadanie jest w 50% współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach  "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infastruktury Drogowej na lata 2016-2019”

Dnia 27 lutego 2016 roku (sobota) o godz. 13:00, w sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim odbędzie się Turniej Siatkarski o Puchar Burmistrza Lubienia Kujawskiego. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

Od  18 lutego do 18 marca 2016 r. producenci świń i mleka mogą składać wnioski do Agencji Rynku Rolnego o przyznanie pomocy finansowej. Jest to podyktowane niekorzystną sytuacją na rynku mleka oraz znacznym spadkiem cen trzody chlewnej w ubiegłym roku. Na pomoc dla producentów świń i mleka łącznie przeznaczone jest ponad 245 mln zł. Pieniądze pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego.

Wnioski można pobrać na stronie internetowej ARR --tutaj--

Wypełniony wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń i mleka można dostarczyć osobiści lub wysłać pocztą na adres:

Agencja Rynku Rolnego
ul. Kasztanowa 57
85-980 Bydgoszcz
tel. 52 584 92 92

Ubiegający się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci podaje we wniosku jedynie podstawowe dane dotyczące rodziny. W przypadku świadczenia również na pierwsze dziecko wymagane są informacje pozwalające na ustalenie dochodu. Pozostała część wniosku to szczegółowe pouczenia i wyjaśnienia dla wypełniających.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze określa również listę dodatkowych dokumentów, wymaganych w szczególnych przypadkach, np. wobec cudzoziemców czy rodziców adopcyjnych.

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim lub elektronicznie przez internet.

Wzór wniosku do pobrania --tutaj--

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 24.02.2016 r. (środa) o godzinie 13:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 11 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych z terenu Gminy Lubień Kujawski.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 23.02.2016 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: informacja dotycząca przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania narkomanii.

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam 

W dniu 19 lutego (piątek) 2016r. o godz. 10:00 w sali Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Lubienia Kujawskim. Na posiedzeniu podjęto m.in.uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury oraz oficjalnie powitano nowego Komendanta Polcji w Kowalu Pana Jerzego Kalińskiego.

 

Przypominamy, że w dniu  22 lutego 2016 roku o godzinie 10:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim odbędzie się szkolenie dotyczące zakładania i funkcjonowania Grup Producentów Rolnych.

Szkolenie przeprowadzi przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doractwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Zarzeczewie.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rolników.