• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W dniu 10. 04.2015r. w OSP Kłóbka odbyły się eliminacje powiatowe 38 Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W eliminacjach brało udział 80 uczestników w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła ponadgimnazjalna.

Szkoły podstawowe: Kłóbka, Ustronie, Chodecz, Kanibród, Zalesie, Cetty, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski, Kaliska, SP nr 10 Włocławek.

Gimnazjum: Lubraniec, Chodecz, Kłóbka, Grabkowo, Lubień Kujawski, Izbica Kujawska, Kowal, Warząchewka.

Szkoły ponagimnazjalne: LO Lubraniec, ZSE Włocławek, ZS Chodecz, ZS Lubraniec – Marysin, LO im. Mikołaja Kopernika Włocławek, ZSCKR Kowal, SLO Choceń, ZSS Włocławek, IV LO Włocławek.

W czasie trwania eliminacji uczestnicy zwiedzali skansen w Kłóbce.

Wśród zaproszonych gości zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Miasta i Gminy Lubień Kujawski Marek Wiliński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Marek Małachowski, Piotr Krygier, Mariusz Bladoszewski radny powiatu włocławskiego.

Uczestnicy którzy zdobyli pierwsze miejsca będą brali udział w eliminacjach wojewódzkich.

Galeria Zdjęć -> tutaj

W dniu 22 kwietnia 2015 roku (środa) o godzinie 17:00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej odbędzie się Zebranie Miejskie Miasta Lubień Kujawski w celu wyborów Przewodniczącego i Rady Samorządu Mieszkańców.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 16.04.2015 r. (czwartek) o godzinie 12:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: kontrola wdrożenia tzw. reformy śmieciowej na terenie Gminy Lubień Kujawski.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

 Woźniak Jarosław

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 15.04.2015 r. (środa) o godzinie 12:45 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: przeanalizowanie aktualnej sytuacji w oświacie – budżet i inwestycje.

 

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta

 

Gmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy zadania przebudowy drogi gminnej nr 191424C Gocław-Gole. Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej Gocław - Gole nr 191424C od km 0+000 do km 1+185 zlokalizowanego na terenie gminy Lubień Kujawski, mający swój początek w km 0+000, którą stanowi krawędź nawierzchni drogi powiatowej nr 2935C Chodecz - Kaliska - Lubień Kujawski w km 4+442 tej drogi, natomiast koniec to km 1+185 projektowanego odcinka. Termin realizacji zadania ustalono do 31 sierpnia 2015 roku. Oferty należy składać w terminie do 27 kwietnia 2015 roku do godziny 10:00.

 

Więcej informacji tutaj

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 10.04.2015 r. (piątek) o godzinie 9:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie protestu wyborczego.

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Woźniak Jarosław

Informuje się, że zgodnie z kalendarzem wyborczym pełnomocnicy komitetów wyborczych biorących udział w wyborach na Prezydenta RP dokonują zgłoszeń kandydatów do Okręgowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Lubień Kujawski do dnia 17 kwietnia 2015 roku do godz. 14:00 w pokoju nr 14 Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.

 

W ubiegłym tygodniu zakończono remont wnętrza dużej sali OSP w Bilnie. Remont udało się przeprowadzić dzięki wsparciu finansowemu gminy, dotacji Zarządu Głównego OSP, sponsorów prywatnych oraz pracy społecznej druhów strażaków OSP w Bilnie. W ramach remontu m.in. odnowiono ściany wewnętrzne, założono nowe parapety, wykonano nową podłogę oraz instalację centralnego ogrzewania. Nowa sala będzie mogła teraz nie tylko służyć społeczności lokalnej, ale także stanowić miejsce organizacji imprez okolicznościowych. Do dyspozycji strażaków gmina udostępniła ponadto część działki stanowiącej własność gminy a sąsiadującej z remizą, jako przyszłe zaplecze parkingowe.

 

W piątek 3 kwietnia dokonano otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski”. Aż 5 firm złożyło swoje oferty w prowadzonym postępowaniu. Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 3,9 mln. zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Kutna oferując wykonanie zamówienia za kwotę 2,8 mln. zł. Aktualnie na ogłoszenie czekają kolejne przetargi na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Gole oraz Wiktorowo.