• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

UWAGA NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW!


sanikoMinisterstwo Środowiska, chcąc poprawić efektywność segregacji odpadów komunalnych, wydało rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Jednym z powodów wprowadzenia nowych regulacji jest konieczność zwiększenia przez Polskę poziomu odpadów poddawanych recyklingowi.

Nowe zasady segregacji śmieci, które zaczną obowiązywać na terenie Gminy Lubień Kujawski od września 2018 r. Wspólny System Segregacji Odpadów polegał będzie na segregacji odpadów w podziale na frakcje:

 • metale i tworzywa sztuczne - worek żółty;
 • szkło - worek zielony;
 • papier - worek niebieski;
 • odpady biodegradowalne - worek brązowy;
 • odpady zmieszane - pojemnik lub czarny worek.


Dzięki takiej selekcji więcej odpadów będzie poddawanych recyklingowi.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” w najbliższym czasie dostarczy na każdą posesję worki niezbędne do segregacji odpadów według nowych zasad, harmonogramy odbioru odpadów od września do grudnia 2018 r. oraz ulotki informujące, w jaki sposób segregować surowce od września 2018 r.

Harmonogramy odbioru odpadów na rok 2019:

Rejon 1 (Bagno, Bileńska Kolonia, Bilno, Beszyn, Gagowy Nowe, Gagowy Stare, Kaczawka, Krzewie, Krzewie Drugie, Modlibórz, Stępka, Szewo) pdfiko

Rejon 2 (Błędowo, Chojny, Chwalibogowo, Kłobka, Kłóbka Nowy Młyn, Kłóbka Podgórze, Rzegocin, Rzeżewo-Morzyce, Rzeżewo, Sławęckie Góry, Wiktorowo ) pdfiko-

Rejon 3 (Antoniewo, Czaple Nowe, Czaple Wieś, Dziankowo, Dziankówek, Kanibród, Siemionki, Siemiany, Świerna, Wąwał, Wola Dziankowska, Wola Olszowa, Wola Olszowa-Parcele) pdfiko

Rejon 4 (Błonie, Gliznowo, Henryków, Kamienna, Kąty, Kołomia, Kostulin, Kretkowo, Morzyce, Narty, Nowa Wieś, Narty Piaski, Rutkowice, Uchodze, Walentowo, Zakrzewo) pdfiko

Rejon 5 (Gocław, Gole, Golska Huta, Kaliska, Kobyla Łąka, Sławęcin, Stróże) pdfiko

Rejon 6 (Lubień Kujawski – Kościuszki, Styczniowa, 1 Maja, Plac Wolności, Wojska Polskiego, 11 Listopada, Polna, Jana Pawła II, Lipowa, Leśna, Bukowa, Szkolna, Pogodna, Przejazd, Lipcowa, Miła, Żwirki i Wigury, Żeromskiego, Ogrodowa, Spokojna, Parkowa, Cicha) pdfiko

Rejon 7 (Nieruchomości w zabudowie wielolokalowej Lubień Kujawski – 1 Maja, Plac Wolności, Szkolna, Żwirki i Wigury) pdfiko

 

 

Nowe harmonogramy odbioru odpadów na rok 2020:

Rejon 1 (Bagno, Gagowy Nowe, Gagowy Stare, Kaczawka, Krzewie, Krzewie Drugie, Modlibórz, Stępka) pdfiko jpg

Rejon 2 (Błędowo, Chojny, Chwalibogowo, Kłóbka, Kłóbka Nowy Młyn, Kłóbka Podgórze, Rzegocin, Rzeżewo-Morzyce, Rzeżewo, Sławęckie Góry, Wiktorowo ) pdfiko jpg

Rejon 3 (Antoniewo, Czaple Nowe, Czaple Wieś, Dziankowo, Dziankówek, Kanibród, Siemionki, Siemiany, Świerna, Wąwał, Wola Dziankowska, Wola Olszowa, Wola Olszowa-Parcele) pdfiko jpg

Rejon 4 (Błonie, Gliznowo, Henryków, Kamienna, Kąty, Kołomia, Kostulin, Kretkowo, Morzyce, Narty, Nowa Wieś, Narty Piaski, Rutkowice, Uchodze, Walentowo, Zakrzewo) pdfiko jpg

Rejon 5 (Kaliska, Kobyla Łąka) pdfiko jpg

Rejon 6 (Lubień Kujawski – Kościuszki, Styczniowa, 1 Maja, Plac Wolności, Wojska Polskiego, 11 Listopada, Polna, Jana Pawła II, Lipowa, Leśna, Bukowa, Szkolna, Pogodna, Przejazd, Lipcowa, Miła, Żwirki i Wigury, Żeromskiego, Ogrodowa, Spokojna, Parkowa, Cicha) pdfiko jpg

Rejon 7 (Bileńska Kolonia, Bilno, Beszyn, Gocław, Gole, Golska Huta, Sławęcin, Stróże, Szewo)pdfiko jpg


Ulotka informująca, w jaki sposób segregować do pobrania: pdfiko

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Lubień Kujawski pdfiko

W razie jakichkolwiek pytań, niejasności prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Klienta firmy "Saniko" tel.: (0-54) 421-38-.... wew.: 77,78,79,89 lub z Urzędem Miejskim w Lubieniu Kujawskim tel.: 54-28-44-343.

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte w gminie Lubień Kujawski przedstawia poniższa tabela:

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Odpady zbierane w sposób selektywny

Odpady niesegregowane

Gospodarstwo domowe jednoosobowe

12,00 zł

20,00 zł

Gospodarstwo domowe dwuosobowe

20,00 zł

30,00 zł

Gospodarstwo domowe liczące trzy i więcej osób

27,00 zł

40,00 zł

Informacje

Przedsiębiorstwem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubień Kujawski jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubień Kujawski niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, 87-880 Brześć Kujawski.

Informacja o osiągniętych przez Gminę Lubień Kujawski poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

 • w 2012 roku osiągnięto poziom 13,89 %
 • w 2013 roku osiągnięto poziom 23,10 %
 • w 2014 roku osiągnięto poziom 16,35 %
 • w 2015 roku osiągnięto poziom 25,12 %
 • w 2016 roku osiągnięto poziom 54,74 %
 • w 2017 roku osiągnięto poziom 20,04 %
 • w 2018 roku osiągnięto poziom 33,54 %

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

 • w 2012 roku osiągnięto poziom 100 %
 • w 2013 roku osiągnięto poziom 100 %
 • w 2014 roku osiągnięto poziom 100 %
 • w 2015 roku osiągnięto poziom 98 %
 • w 2016 roku osiągnięto poziom 92,11 %
 • w 2017 roku osiągnięto poziom 85,23 %
 • w 2018 roku osiągnięto poziom 83,76 %

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

 • w 2012 roku osiągnięto poziom 79,17 %
 • w 2013 roku osiągnięto poziom 26,40 %
 • w 2014 roku osiągnięto poziom 18,96 %
 • w 2015 roku osiągnięto poziom 24,34 %
 • w 2016 roku osiągnięto poziom 28,02 %
 • w 2017 roku osiągnięto poziom 26,49 %
 • w 2018 roku osiągnięto poziom 18,72 %

Mieszkańcy Gminy Lubień Kujawski mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazać odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 jest czynny dwa dni w tygodniu:

Poniedziałek w godzinach od 8.00 do 14.30

Piątek w godzinach od 8.00 do 14.30

Przyjmuje odpady:

 • tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
 • szkło;
 • papier i tekturę;
 • odpady zielone;
 • przeterminowane leki;
 • chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • popiół;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe;
 • tekstylia i odzież.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy Gminy Lubień Kujawski mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazać odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przedsiębiorstwem, które będzie odbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.

Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka powstających w gospodarstwach rolnych odbiera:

- Kar-Sur, Wielki Konopat 39, 86-100 Świecie, tel. (52) 525 69 76;

- Eko-Recykling Łuctrans Józef Sawosz, ul. Kwiatowa 15, 86-010 Koronowo, tel. 668 177 291, (52) 382 29 88.

- Stena Recykling, ul. Przemysłowa 10D, 85-758 Bydgoszcz, tel. (52) 325 69 00, 724 000 404;

Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii powstających w gospodarstwach rolnych odbiera:

- VIK Sp. z o.o., Sp. k., Radomice 49A, 87-600 Lipno, tel. 502 207 508;

- Ventus Sp. z o.o., ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 532 468 148;

- Zakład przetwarzania odpadów rolniczych - EKO-OPAS, Łukasz Opasik, ul. Spółdzielcza 10, 87-800 Włocławek, tel. 600 057 302;

- Rom-Stal Roman Nawlicki, ul. Kruszyńska 5, 87-800 Włocławek, tel. 506 178 387;

Informacja o adresach punktów zbierania odpadów opon powstających w gospodarstwach rolnych odbiera:

- Grupa Recykl S.A., ul. Letnia 3, 63-100 Śrem, tel.: (61) 281 06 11.

Opony rolnicze można oddawać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.